06 Rapport med flere ulike typer resultatfiler

Det henvises til egen dokumentasjon i forbindelse med ny teksteditor og alternative "brev"-former, dvs. utskrevet brev, SMS, E-post etc. Vi viser likevel starten på et eksempel her hvor datagrunnlaget for avslagsbrev i.f.m. et opptak er laget.


Rapport som gir datagrunnlag og valg mellom brev, e-post, sms etc
Publisert 27. feb. 2014 13:15 - Sist endret 12. nov. 2014 11:25