03 Kommandoer via trykknapper, menyvalg og tastekombinasjoner

Generelt om kommandoer

Det finnes ikke ulike modi med forskjellig kommandostruktur for rapporter og rutiner tilsvarende bildenes søkemodus og registreringsmodus. Kommandoene som kan gis er de samme i alle tilfeller.

Også for rapporter og rutiner kan man gi kommandoer på tre ulike måter, via menyvalg, ved hjelp av trykknapper eller ved å trykke på bestemte tastekombinasjoner.

Menyen og knapperaden

Menyvalgene og knapperaden endres automatisk, alt etter om det er et skjermbilde som er åpent og aktivt eller om det er en rapport eller rutine. Hvis man har begge typer vinduer åpne samtidig, veksler altså meny- og knapperaden når man aktiverer et rapportvindu etter et bildevindu og omvendt.

Menyen og knapperaden for rapporter og rutiner ser ut slik (uten og med tekst):

De enkelte menyvalg, tastekombinasjoner og trykknapper utfører følgende funksjoner:

Publisert 27. feb. 2014 13:15 - Sist endret 8. sep. 2016 12:25