08 Kjøre rapporter

Hvordan kjøre en rapport?

Kommandoen eller ikonet Lag rapport (eller Ctrl+R) starter kjøringen av den aktuelle rapporten eller rutinen. Starten skjer da umiddelbart.

Feilaktige parametre

Hvis man har oppgitt feilaktige parametre, f.eks en emne- eller eksamenskode som ikke svarer til noen reell forekomst, vil resultatvinduet bare presentere rapportoverskriften og ingen data. Et dialogvindu vil et meget kort øyeblikk melde fra om at Antall rader hentet fra databasen er 0.

Nattskjøring for bestilling av tunge rapporter

Mens mindre omfattende rapporter vil kunne kjøres på få sekunder, kan det for store rapporter ta ganske lang tid før kjøringen er gjennomført. I stedet for å kjøre slike rapporter direkte, anbefales det derfor at det legges inn bestilling på nattkjøring av disse. Dette for å unngå for stor belastning på systemet på dagtid.

Publisert 27. feb. 2014 13:15 - Sist endret 8. sep. 2016 12:36