05 Flertrinnsrapporter

Eksempel 1

Rapporten nedenfor viser et eksempel på en flertrinnsrapport. Denne lager i første fase et utplukk av studenter etter et kriterium som brukeren oppgir. Utplukket vises deretter fram når brukeren trykker på knappen Vis utplukk.

I neste fase innhenter rapporten en rekke opplysninger om de utvalgte studentene. I tredje fase skrives disse ut på spesielle formularer. Formularene er på forhånd lastet ned til printeren, slik at denne fletter opplysningene om studentene inn på formularet og skriver så ut ferdig utfylte studentkort.

Flertrinnsrapport med inputfil og resultatfil på spesialformular (FS353.001 Preutfylling av studentkort). Utplukksdelen (fra Semesterregistrering).
Formulardelen

Eksempel 2

Rapporten FS215.001 Adresselapper fra flettefil nedenfor viser et annet eksempel på en to-trinns prosess. Denne benytter også en input-fil av fødselsnummer på studenter. Denne filen må være produsert på forhånd, den lages ikke av rapporten selv. Brukeren oppgir filnavnet via Windows-dialog.

Fødselsnummer-filer kan lages som biprodukt fra alle person- og studentrapporter og de fleste skjermbilder (se nærmere beskrivelse i del 3 av brukerhåndboken, avsnittet om Adresse- og brevløsninger).

Rapporten leser alle fødselsnummer på filen og finner navn og adresse på hver enkelt student (adressetypen velges etter prioritetsregeler som brukeren oppgir i en spesiell dialog). Deretter skriver den ut adresseetiketter for studentene (etikettype velges også i dialog med brukeren) i resultatvinduet. Brukere gir til slutt en kommando for å sende etikettene til utskrift på printer.

Rapport med inputfil og output på spesialformular (FS 215.001 Adresselapper fra flettefil) (fra Person/Personrapporter).

 
Emneord: fs353.001, fs215.001
Publisert 27. feb. 2014 13:15 - Sist endret 8. sep. 2016 12:32