09 Behandle resultatfiler

Navigering

Man kan bla frem og tilbake i lange resultatfiler ved hjelp av kommandoene Neste, Forrige, Første og Siste (side) under Vis-menyen eller ved hjelp av trykknapper, eller man kan bruke rullesjakten.

Endre visning, sortering og så videre av en resultatfil

Noen resultatfiler kan være svært brede slik at det ikke er lett å få oversikt over innholdet i resultatvinduet uten å rulle det sidelengs. Da kan man gi kommandoen Forhåndsvisning og deretter forminske (eller forstørre) sidene slik at de passer bedre inn i bildevinduet.

Når Forhåndsvisning er valgt, vises det ved en blå ramme rundt rapporten i resultatvinduet. Da er det også mulig å gjøre endringer i avstander etc og se resultatet umiddelbart.

Man velger forstørrelsesgrad via kommandoen Rapportoppsett (trykknapp Oppsett). Denne åpner dialogen som er vist nedenfor.

Man kan alternativt åpne dialogen Rapportoppsett først og så velge Forhåndsvisning innenfor denne. Via Rapportoppsett kan man også regulere linjeavstand og marger.

Man velger f.eks. forminsket til 75 % hvis rapporten er litt for bred til å få plass i resultat-vinduet. Kraftigere forminskelse enn dette vil gjøre det vanskelig å lese teksten på skjermen. Markerer man punktet Annet kan man oppgi en vilkårlig prosentvis forminskelse eller forstørrelse, f.eks. til 82%, 133 % osv.

Endringen vises umiddelbart i resultatvinduet man har oppe på skjermen.

Rapportoppsett

Regulere linjeavstand og margenes bredde

Linjeavstanden i rapportene kan reguleres ved å bevege markøren Linjehøyde opp eller ned. En tallverdi angir linjehøyden, og resultatet kan observeres direkte i rapporten man har oppe på skjermen (selv uten forhåndsvisning).

Valgt forstørrelse eller forminskelse på skjermen påvirker ikke utskriften på printeren. Endret linjehøyde derimot blir selvsagt overført til utskriften.

Man kan også variere margenes bredde på papirutskriften. Når man har valgt Forhåndsvisning krysser man av i ruten Rapport-linjal, og resultat-vinduet blir rammet inn av linjaler som vist nedenfor. Margene kan så reguleres ved at man trekker i de 4 punktene som markerer disse i linjalen.

Venstre punkt i de vannrette linjalene og øverste punkt i de loddrette linjalene vil regulere hhv. toppmarg og venstre marg på utskriften, og tilsvarende for høyre og nedre punkt for høyremarg og bunnmarg. Hvis rammene settes for trange i forhold til mengden av tekst i resultatfilen, forminskes ikke denne på utskriften, men høyre og nedre del av teksten vil kuttes (dvs. ingen automatisk ombrekking).

Resultat-vindu med rapportlinjal (FS221.001 Emnesamlingstabell)
Publisert 27. feb. 2014 13:15 - Sist endret 8. sep. 2016 12:44