06 Rapporter og rutiner

Dette kapitlet gir en generell beskrivelse av elementer, struktur og funksjonalitet for rapporter og rutiner i FS. Formålet er å forklare hvilke ulike deler disse er bygget opp av, hvordan delene settes sammen til ulike typer rapporter og rutiner og hvordan de ulike variantene er å arbeide i for brukeren.