03 Starte opp FS og logge inn

En bruker som har blitt gitt tilgang til FS kan logge seg på fra sin arbeidsplass.

Starte FS

Man starter FS ved å dobbeltklikke på FS-ikonet. Innlogging er normalt en rask, ett-trinns prosess. Et innloggingsbilde åpner seg, og man må oppgi sitt personlige brukernavn og passord og velge hvilken FS-base man vil koble seg opp mot. (I tillegg til selve produksjons-databasen vil man normalt ha tilgang til en demodatabase, en kursdatabase osv. Merk at det kan være forskjellig passord til de forskjellige basene).

Man skriver så inn brukernavnet sitt og passordet i feltene for dette. Man velger databasen ved å klikke på ned-pilen til høyre i feltet. En tabell med FSPROD, FSDEMO, FSKURS osv. åpner seg, og man markerer den databasen man ønsker å gå inn i.

Passordet gjengis ikke i leselig form på skjermen, bare som stjerner el.l. Hvis brukernavnet og passordet blir godtatt, åpner hovedmenyen for FS seg etter få sekunder. Hvis de ikke ble godtatt, får man en feilmelding om dette og mulighet for å skrive inn brukernavn og passord på nytt. Etter tre mislykte forsøk blir man satt tilbake til operativsystemet og dessuten sperret ute fra FS.

 

 

 

Publisert 27. feb. 2014 13:15 - Sist endret 25. juli 2017 09:13