01 Krav til maskinvare og nettilknytning

Informasjon om hvilke forutsetninger som må være på plass for å kunne bruke FS.

Generelle krav

FS kjøres via terminalserver på USIT og det krever at FS-brukere har en arbeidsplassmaskin eller Laptop med nettilknytning, men de trenger ikke være spesielt kraftige for å kunne kjøre FS. Det anbefales også minimum 24 tommers skjerm med høy oppløsning for stasjonære maskiner.

Publisert 27. feb. 2014 13:15 - Sist endret 19. sep. 2016 09:48