01 Innstillinger for rapporter og rutiner

Spesifisering av defaulte verdier (institusjon, fakultet, år, semester m.m)

Når man bestiller rapporter og rutiner i FS, vil man ofte bruke de samme parameterverdiene fra gang til gang. Man må som regel oppgi kodeverdier for egen institusjon og eget fakultet, for inneværende år og semester, osv. Man kan spesifisere default verdier for disse på forhånd. De valgte verdiene vil da fylles ut automatisk når bestillingsbildet for en rapport åpnes, og man vil spare en del inntasting i hver enkelt rapportbestilling. Det er likevel mulig å endre disse verdiene under bestillingen.

Registrering av slike verdier gjøres i vinduet Innstillinger. Dette åpner man ved å velge "Innstillinger . . ." under Verktøy-menyen når hovedmenyen er aktiv.

Innstillinger

Man skriver inn de verdiene man ønsker som default i kolonnen Forhåndsverdi for alle aktuelle rader i tabellen. Flere rader hentes fram ved å bevege markøren nedover, eller ved å flytte løperen i rullesjakten i høyre side av bildet.

Verdiene vil gjelde for rapporter og rutiner generelt, dvs. for alle de er aktuelle for. Man kan ikke spesifisere ett sett av defaultverdier for en eller noen rapporter og et annet sett for andre.

I skjermbildene spesifiserer man derimot defaultverdier mv. for hvert enkelt bilde separat. Noen bilder skal benyttes til å registreres store mengde data, og det er da mye å spare på å ha et best mulig tilpasset sett av defaultverdier for ulike bilder og arbeidsoppgaver. Hvordan dette gjøres er beskrevet i avsnittet 1.5.19 nedenfor.

Publisert 27. feb. 2014 13:15 - Sist endret 8. sep. 2016 09:56