02 Farger

Bakgrunnsfarger

Resultat-vinduet i alle rapporter og rutiner er hvitt, mens bestillingsdelen er grå.

Bakgrunnen i skjermbildenes øvre datavindu er enten krem eller grå og markerer at bildet står i hhv. registreringsmodus og søkemodus.

Farger på felt

Felt som er påkrevde i bildene, dvs. at de må få en verdi ved registrering, har gul farge. En del felt har også lyseblå farge. Dette er "Bør-registreres"-felt, dvs. felt som brukes i beregninger, rapporter og statistikker og derfor etter hvert bør få en verdi. Dette er felt hvor det likevel ikke er aktuelt å legge på "må registreres".

Bruk av ulike tekstfarger

I en del bilder legges det også ut tilleggsopplysninger i rødt, f.eks. om GSK, studierett osv.

Tekster på kartotekkort samt selve kartotekkort-toppene får også farge etter innhold. Mer om dette finnes i forbindelse med kartotekkortbilder (1.5.7)

Vanligvis er teksten i felt svart. Men enkelte steder vil "uaktuelle" opplysninger være skrevet i grått. Dette gjelder for eksempel permisjon hvor permisjonsperioden er utløpt.

Publisert 27. feb. 2014 13:15 - Sist endret 8. sep. 2016 09:59