01 Historikk

Utvikling

FS er et system for studieadministrasjon for universitetene, de vitenskapelige høgskolene og statlige høgskoler i Norge. Det ble utviklet i perioden 1995-96 av ADB-seksjonen ved USIT, UiO i samarbeid med IT-avdelingene ved de tre andre universitetene. Utviklingsarbeidet bygget på kravspesifikasjoner og datamodeller som ble laget i perioden 1993-1994.

Prosjektet for utvikling av FS ble initiert av Koordineringsutvalget for Program for Utvikling av Universitetenes Driftssystemer. Prosjektet fikk en styringsgruppe med medlemmer fra de fire universitetene (UiO, UiB, NTNU og UiTø), Norges Handelshøyskole og Norges Landbrukshøgskole. KUF, Universitetsrådets kontaktutvalg for studieadministrasjon og de statlige høgskoler (regional sektor) har deltatt med observatører. En prosjektgruppe med deltakere fra de fire universitetene har ledet prosjektet. Alle fire institusjoner har hatt referansegrupper i arbeid under utviklingsprosessen og har bidratt med innspill og tilbakemeldinger.

FS er utviklet som PC-applikasjon, dvs. at den er laget for klientmaskiner som har Windows som operativsystem.

Driftssetting

FS ble satt i drift i løpet av høstsemesteret 1996 ved tre av universitetene og våren 1997 ved det fjerde. Etter hvert har også mange høyskoler begynt å bruke systemet. Det er i den forbindelse gjort en god del tilpasninger.

For øvrig henvises til web-sidene for FS for nærmere beskrivelse.

Større endringer

FS er også tilpasset kvalitetsreformen fra høsten 2003.

Fra 2000 begynte de statlige høgskolene å bruke FS og fra 2012 ble FS det eneste studieadministrative systemet for universiteter og høgskoler i Norge. Systemet brukes også av en del private høgskoler.

Publisert 12. nov. 2014 10:17 - Sist endret 19. sep. 2016 09:44