04 Overgang til FS hjemmesider

Snarvei til nettsider om FS

Ved å trykke på FS-ikonet øverst til høyre i hovedmenyen, kommer man over til hjemmesidene til FS. Her finnes en del opplysninger om FS, blant annet endringer og kursoversikt.

Her finnes også brukerdokumentasjon og møtereferater fra de ulike arbeidsgruppene.

Publisert 27. feb. 2014 13:15 - Sist endret 8. sep. 2016 09:48