02 Menyer

Layout

I versjon 5.4 ble det ny lay-out på meny og verktøylinjer. Blant annet inneholder menyene angivelse av modulen de tilhører og de ikonene som tilsvarer enkelte av menyvalgene.
 

Verktøymeny

Hva er felles for de ulike menyvalgene?

Personmenyen, som finnes i alle modulene bortsett fra Koder, er egentlig en fast Person-modul med bilder og rapporter for personer, studenter, studieprogramstudenter, fagpersoner mv. samt bilder og rapporter for generelle brev- og adresseløsninger. Innholdet i menyene Fil, Rediger, Verktøy osv. er også uavhengig av modul.

Innholdet under Bilder, Rutiner og Rapporter i menyraden (nedtrekksmenyer) varierer derimot fra modul til modul.

Kode-modulen er spesiell ved at den bare omfatter kodebilder (ingen rapporter) for de andre modulene.

Åpning av vinduer

Skjermbilder, rutiner og rapporter åpnes i vinduer når man velger alternativer under menyene for Person, Bilder, Rutiner og Rapporter. Mange vinduer (fra forskjellige moduler) kan være åpne samtidig, men bare ett kan være aktivt om gangen. Et vindu aktiviseres ved å klikke med musen i det, eller ved å velge det under Vindu-menyen. Merk at åpne vinduer ikke oppdaterer seg automatisk underveis når man endrer i andre relevante bilder.

Publisert 27. feb. 2014 13:15 - Sist endret 8. sep. 2016 09:41