01 Hovedmeny og moduler

Hovedmenyen for FS ser for versjon 6.1 (nov. 2007) ut som gjengitt nedenfor. Layouten vil bli endret etter hvert som det legges til nye moduler eller gamle endrer navn.

Hovedmeny for FS

Skjermbilder, rapporter og rutiner

FS gir brukerne tre typer hjelpemidler i sitt arbeid: skjermbilder, rapporter og rutiner.

I skjermbilder har brukerne direkte dialog med databasen og kan lese, evt. endre, slette og legge til nye forekomster, selvfølgelig begrenset til hva den enkelte har tillatelse til å gjøre.

Rapporter er programmer som henter og bearbeider data og presenterer disse som resultat (liste, tabell el.) på skjermen. Disse kan brukeren skrive ut. Rapporter endrer som hovedregel ingen data i basen.

Rutiner er programmer som henter og bearbeider data, og som også kan oppdatere databasen ved å endre, slette eller føye til forekomster. Rutiner gir vanligvis også en resultatfil som brukeren kan skrive ut.

Moduler

Innholdet i FS er gruppert i moduler (Opptak, Godkjenningssaker, Programstudent osv.) som presenteres som valg i hovedmenyen. Bare en modul kan velges (aktiveres) om gangen via punkt-markering. Hver modul inneholder et antall skjermbilder, rapporter og rutiner.

Informasjon

Til høyre på Hovedmenyen er det også angitt hvilken versjon av FS man er inne på, hvilken database man har valgt og hvilket brukernavn man har logget inn med.

Publisert 27. feb. 2014 13:15 - Sist endret 8. sep. 2016 09:36