05 Hjelp-menyen

Hjelp-menyen har ulikt innhold avhengig av hvor man befinner seg i systemet.

Hvis man er i hovedmenyen, vil Hjelp inneholde følgende valg:

 • Hjelp innhold
 • Siste endringer
 • Endringer i FS<versjonsnummer>
 • Varselmeldinger (inneholder varsling av kjente feil i de ulike FS-produktene)
 • Institusjonens FS-sider

Hvis man åpner et bilde, vil Hjelp inneholde følgende valg:

 • Brukerdokumentasjon F1 (Du blir da sendt til nettsidene om FS, med en liste over alle sider som kan være relevante for bildet/rutinen/rapporten som var aktiv da du trykket på knappen/F1)
 • Feltbeskrivelse aktivt felt F2 (Du får da opp eventuell feltbeskrivelse som måtte finnes for feltet du hadde markøren i da trykket på knappen/F2)
 • Feltbeskrivelse alle felt (Du får da opp alle feltbeskrivelser som finnes for alle felt i FS)
 • Vis feltbeskrivelse - vanlig (Hvis denne hakes av vil feltbeskrivelser vises når du holder musepekeren over et felt i et bilde, under feltet)
 • Vis feltbeskrivelse - boble (Hvis denne hakes av vil feltbeskrivelser vises når du holder musepekeren over et felt i et bilde, over feltet)
 • Om FS (informasjon om applikasjonsversjon, databaseversjon, samt navn på database)
Publisert 27. feb. 2014 13:15 - Sist endret 29. sep. 2017 10:43