03 Bokmerker

Visning av moduler i menyen

Man kan skreddersy menyen etter hvert som man finner ut hvilke bilder etc. man ofte har bruk for.

Ved hjelp av menyvalget Verktøy - Bokmerker kan man angi hvilke moduler som skal vises. Man kan da velge bort moduler man sjelden eller aldri bruker. Slik blir hovedmenyen enklere å få oversikt over. Klikker man på knappen Vis alle, får man likevel se alle modulene.

Snarveier til bilder og rapporter

Til høyre for modul-listen er det satt av plass for bokmerker. I alle bilder og rapporter kan man velge om man ønsker bokmerke på dette. Dette gjør man ved hjelp av menyvalget Fil - Legg til bokmerke når man er inne i det aktuelle bildet eller rapporten. Deretter kan man enkelt og direkte velge fra bokmerkelisten i stedet for å gå via modulvalg og menyer.

Sortering av bokmerker

Ved hjelp av menyvalget Verktøy - Bokmerker kan man også organisere listen over bokmerker etter eget ønske og lage grupper av bilder slik at alle i gruppen kan åpnes samtidig.

Hovedmeny med bokmerker

Varsellogg

Legg merke til at det for brukere med tilgang til rollen FS_KODE kommer frem en knapp til høyre i dette bildet, Varsellogg. Denne gir varselmeldinger fra ulike deler av FS.

Varsellogg

Meldinger til saksbehandler

Det er også i nedre del av hovedmenyen innført et meldingsfelt som kun vises når det er meldinger til saksbehandler. Feltet har gul bakgrunn. I første versjon vil det hovedsaklig være melding om e-post som har feilet.

Publisert 27. feb. 2014 13:15 - Sist endret 8. sep. 2016 09:47