04 Feilmeldinger

Feilmeldinger fra FS kommer i grå meldingsbokser. Har man fått en feilmelding, er det ikke mulig å komme videre før meldingen er kvittert ut og feilen rettet, evt. arbeidsoppgaven avbrutt.

De vanligste feilmeldingene

Det finnes mange forskjellige feilmeldinger som kan komme fra FS. Her der det bare tatt med noen enkle feil som brukeren lett kan rette selv. Det finnes mange fler - og alvorligere - feilmeldinger enn disse.

Eksempel 1

Her er det angitt i den mørkeblå topplinja at feltet fornavn ikke har fått verdi.

Obligatorisk felt mangler verdi

Eksempel 2

SPRAK_PERSON angir her at man i tabellen Person har forsøkt å registrere en kode for språk (Sprak) som ikke finnes i tabellen for lovlige språkkoder. Det kan også komme en annen feilmelding før denne.

Eksempel 3

Her har man forsøkt å slette en rad som har flere rader under seg. Denne meldingen kommer når man prøver å oppdatere etter å ha utført en sletting. Meldingen angir også hvilke underliggende rader som finnes

I en del tilfeller er denne meldingen erstattet med den mye kortere meldingen:

som dukker opp med det samme man prøver å slette raden på skjermen.(Dette er dessverre ikke mulig å få til i alle sammenhenger.)

Eksempel 4

Her er en ugyldig verdi registrert i et felt som bare tillater J eller N som verdier:

Alternativt vil denne meldingen komme hvis det er brukt ulovlige tegn i feltet, i dette tilfellet XX i et tallfelt:

Manglende tilgang

Det kommer også noen ganger en feilmelding ved fremhenting av opplysninger som sier at "table or view does not exist". Den ser ved første øyekast ut til å fortelle at den tabellen man forsøker å hente data fra ikke finnes. I virkeligheten mener den i de aller fleste tilfeller "Du har ikke lov til å lese data fra denne tabellen". Hvis dette er data man mener man har bruk for å lese, må man ta kontakt med den lokale ansvarshavende for å bli validert for å lese disse opplysningene.

Publisert 27. feb. 2014 13:15 - Sist endret 8. sep. 2016 14:32