01 Direkte overgang mellom bilder og rapporter

Å gå fra et vilkårlig bilde til et annet, fra en rapport til et skjermbilde osv. kan man alltid gjøre via hovedmenyen (hvis det da ikke er lagt opp direkte overgang ved hjelp av knapper). Hvis det nye bildet eller rapporten ligger under en annen modul, må man velge denne først og deretter gå inn i menyvalgene under denne.

Fil-menyen + Åpne / Ctrl + O

Det finnes en raskere og direkte måte å bevege seg mellom bilder, rutiner og rapporter på. Under Fil-menyen velger man Åpne (eller tastekombinasjonen Ctrl + O), og dialogen Oppgi ordre åpner seg (øverste del av figuren). Kjenner man koden på det bildet eller den rapporten/rutinen man ønsker å gå til, oppgir man denne i feltet øverst til venstre.

Vindusoversikt

Hvis man ikke kjenner koden på det bildet eller den rapporten/rutinen man ønsker å gå til, kan man klikke på knappen Vindusoversikt, og man får opp en oversiktstabell over alle bilder og rapporter/rutiner i FS, gruppert etter modul og navn (nederste del av figuren). Koden vises også i høyre felt. Her kan man bla seg fram til det man ønsker, dobbeltklikke på dette, og bildet eller rapporten/rutinen åpner seg. (Det er ikke alle bilder man kan finne på denne måten.)

Dialogen Oppgi ordre, med vindusoversikt

Greit å vite

For bilder står koden i parentes i øverste linje bak det fulle bildenavnet.

Merk at rapporter og rutiner raskt skrives inn med bare nummeret (6 siffer) uten FS foran eller skilletegn inni. (Men full kode er også mulig.)

For de vanligste bildene bør likevel utvalget av direkte overganger via knapper og nedtrekksmeny dekke de aller fleste behov.

Publisert 27. feb. 2014 13:15 - Sist endret 8. sep. 2016 13:31