GAUS - søketjeneste for godkjenning av utenlandske studier

Gaus gir saksbehandlere som jobber med godkjenning av utenlandsk utdanning tilgang å lese andre institusjoners behandling og vedtak. Ved å få innsyn i hvordan andre institusjoner behandler saker, f.eks. fra samme land eller samme utdanningsinstitusjon, vil man kunne spare tid, øke kvaliteten og bidra til å sikre likebehandling.

Hvem kan benytte tjenesten?

Det må gis eksplisitt tilgang til GAUS.
For FS-institusjoner gis tilgang ved å tildele en saksbehandler rollen FS_GAUS i FS System (Prod).
Vedkommende blir deretter automatisk lagt over som bruker i GAUS.
Institusjoner som ikke benytter FS får opprettet sine brukere ved å kontakte fs-sekreteriat@fsat.no
 

Ta i bruk GAUS ved din institusjon

Før du tar i bruk GAUS første gang må du gjøre følgende. Gå til Godkjenningssaker – Bilder – Initier jobb for overføring til GAUS - Initier Jobb. 
Deretter, Tvangskjør overføring av brukere.

Logge på GAUS

Når tilgang er gitt, kan bruker logge seg på med Feide eller med ID-porten. Logg på GAUS.
 

Søke i GAUS

GAUS har et enkelt fritekstsøk og et avansert søk. I fritekstsøket får man treff i alle saker som på noe vis inneholder søkeordet.
Ved søk i flere ord samtidig får man treff i saker som har minst ett av ordene.
I det avanserte søket får man mulighet til å søke i spesifiserte felter man selv legger til, og til å bygge opp søk bestående av flere kriterier.
Søk mot institusjoners navn gjør oppslag i bokmål-, engelsk- og nynorsknavn.
Både nåværende navn og fra navnehistorikken tas med.

Det er mange felt det er mulig å søke i: merk at hvis man begynner å skrive i søkefeltet, kommer det opp
forslag til felt som matcher.
Skriver man ”dato”, kommer alle felt som inneholder ”dato” opp og kan enkelt velges.

Ved å søke etter "Ekstern institusjon land" i Felt vises kun landene det faktisk finnes saker fra.
Dato må skrives inn på format DD.MM.YYYY
 

FasetterNår et søk er kjørt, kan man i fasettene som vises i venstremenyen se nærmere på søkeresultatet.
Ved f.eks. å klikke på et institusjonsnavn, vises da kun saker fra denne institusjon, samtidig som de opprinnelige søkekriteriene holdes intakt.

Sortering av søkeresultater

Når søkeresultat presenteres, vil sakene vises sortert etter Relevans. Saker der søkeord(ene) finnes i de
mest sentrale feltene vises først: navn på person, ekstern institusjon, land, saksbehandlende institusjon mfl.
Søker man etter et tall, vil alltid sak med denne Gaus-id vises først.
Ved å endre sorteringskriterium, sorteres rekkefølgen på sakene direkte.

Lagre eller dele et søk

Hvis man har satt opp et søk man ønsker å ta vare på til senere bruk, kan man lagre søket. Trykk på "hjertet" og
angi navn. Når søket er lagret, finner du det igjen under Favoritter i den horisontale toppmenyen.

Søket kan også deles med andre brukere. Velg del-ikonet til høyre for Søk.
URL'en inneholder søket, og kan deles via e-post, eller den kan kopieres og limes inn i dokumenter.
 

Visning av enkeltsaker

 

Fra søkeresultatet åpner man selve saken. Saken presenteres med en ingress og med saksinnholdet sortert i fem ”lameller” som åpnes eller lukkes etter ønske.

Ved å trykke på hjertet, lagres saken i Favoritt-menyen.

Uttrekk fra FS

Fra FS overføres saker automatisk fra Godkjenningsmodulen, der eksternstudier som inngår i saken er fra et utenlandsk lærested.
Det overføres kun saker tilknyttet felleskoder for sakstype og sakstatus. Kodene må være aktive og ha ’Eksport GAUS’ =J.
Dokumenter som er eksplisitt knyttet til saken, og som i tillegg har ’Send GAUS’=J, blir overført.

Oppdatering ved endring

Når saker endres i FS etter at de er overført til GAUS, vil GAUS oppdateres automatisk. Hvis endringen er slik at
saken ikke lenger oppfyller eksportkriteriene, slettes den automatisk fra GAUS.

Publisert 26. aug. 2016 12:18 - Sist endret 8. aug. 2017 09:25