04 Hvordan legge inn tekster. Infotyper.

Tekstene som skal overføres legges inn undervindu INFO i bildet Studieprogram for informasjon om studieprogram eller bildet Emne for informasjon om emnet.

Alle tekster må være knyttet til en infotype.

Infotyper er informasjonstyper som benyttes for å kategorisere emne- og studieprograminformasjon. Eksempler kan være:

  • MÅL

  • INNHOLD

  • PENSUM

  • ...

Aktuelle infotyper er opprettet som felleskoder.

Infotyper som gjelder programmer har infotype 'P-', mens infotyper som gjelder emner har prefiks 'E-'. Hvis man benytter infotyper som er felleskoder må man til hver infotype knytte kun en tekst. Dette er beskrevet senere i dokumentet.

Bildet nedenfor viser et eksempel: Infotypen P-KORTINTR knyttes til prg-programDescription. Resultatet av dette er at teksten knyttet til denne infotypen knyttes til programbeskrivelsen hos Utdanning.no. Det er svært viktig at koblingen er riktig, ellers vil tekstene komme under feil overskrift hos Utdanning.no. Det hender at Utdanning.no endrer CDM -tag, og da må en inn i dette bildet å endre slik at koblingene blir riktig. Koblinger vil ikke bli overskrevet av felleskodeinnlastning, slik at dette må gjøres manuelt ved hver institusjon. Dette fordi institusjonene kan lage sine egne infotyper, og da må ikke felleskodeinnlastingen overskrive dette.


Infotype - studieprogrammer

Til hver infotype må det knyttes en infotypetekst. Denne teksten legges inn i kartotekkort Info. Her knyttes også den tekstlige informasjonen til infotypene for studieprogrammet eller emnet. Tekstene kan oppgis på bokmål, nynorsk og engelsk.

Tekstene lagres som datatype clob i databasen og størrelsen kan være inntil 2 GB pr tekstobjekt.

Termin

Angir hvilken termin infotypeteksten gjelder.

Språk

Kan være bokmål, nynorsk og engelsk.

Infoteksttype

Teksten man ønsker å eksportere. Det er mulighet for enkel formatering på denne teksten.

Teksten kan formateres ved å sette HTML-koder, skrifttype, størrelse, sentrering og noen enkle former for punktlister.


Studieprogram - Info

Følgende formatering kan gjøres:

  • Uthevet

  • Kursiv

  • Nummerert liste

  • Punktliste

  • Weblinker på formen a href="http://www.fs.usit.uio.no/"

All annen formatering vil bli fjernet når teksten blir konvertert til xml.

Publisert 27. feb. 2014 13:15