06 Tekster om emner

Det er på et senere tidspunkt planlagt å kunne overføre også informasjon om emner. foreløpig er dette ikke i drift.

Tekster om emner legges inn i Emne samlebilde, undervindu Info.


Emne samlebilde - Info

På samme måte som for studieprogrammer så må det opprettes en rad for hver termin for hver infotype. Teksten legges inn i vinduet på nedre høyre hjørne.

Teksten kan formateres ved å sette HTML-koder, skrifttype, størrelse, sentrering og noen enkle former for punktlister.

Aktuelle infotyper for emner vises i bildet nedenfor.


Infotype - emner
Publisert 27. feb. 2014 13:15