01 Hva må være på plass før en kan overføre data til Utdanning.no

Den enkelte institusjon må inngå avtale med Utdanning.no om hvor ofte og når eksport skal gjøres fra institusjonens database. I tillegg er det mulig å sperre for eksport eller avgrense hvilke data som eksporteres fra FS.

Publisert 17. sep. 2012 10:10 - Sist endret 27. feb. 2014 13:15