09 Opprydding i gamle tekster

Det er laget en rutine for å rydde opp i gamle tekster. Tekstene lagres som html og når en eksporterer dem til Utdanning.no konverteres de til xml. I løpet av de siste årene er xml genereringen endret og det kan derfor hende at det ligger igjen gammel kode. Rutinen FS200.011 Regenerering av tekster er laget for å generere tekstene pånytt for å få ryddet opp i gammel kode.


FS200.011 Regenerering av tekster
Publisert 27. feb. 2014 13:15 - Sist endret 6. sep. 2014 19:58