08 Hvordan kopiere tekster fra ett semester til neste

Tekster overføres til Utdanning.no kun for den angitte terminen. I mange tilfeller kan de samme tekstene brukes om igjen. Rutinen FS200.010 Kopiering av infotekster kan kopiere tekster fra en termin til en annen.


FS200.010 Kopiering av infotekster

Rutinen kan kjøres for følgende utplukk:

Emne

En kan kjøre rutinen enten for et emne eller for alle ved et sted

Studieretning

En kan kjøre rutinen enten for en studieretning eller for alle ved et sted

Studieprogram

En kan kjøre rutinen enten for et studieprogram eller for alle ved et sted

Kurs

En kan kjøre rutinen for et kurs

Publisert 27. feb. 2014 13:15 - Sist endret 6. sep. 2014 19:57