03 Generell informasjon som overføres

Det overføres generell informasjon

  • Organisasjonen (institusjon og underavdelinger)

  • Studieprogram

  • Emner (ikke implementert ennå)

Generell informasjon om institusjonen
Institusjonsnavn

Hentes fra bildet Institusjon

Institusjonsnr

Hentes fra bildet Institusjon

Institusjonsakronym

Hentes fra bildet Institusjon


Institusjon

Informasjon om semesterregistreringsperiode og semesteravgift hentes fra bildet semesterregistrering.

Semesterstart

Hentes fra bildet Semesterregistrering regperiode felt dato-fra

Frist for semesterregistrering

Hentes fra bildet Semesterregistrering felt dato-til

Semesteravgift

Hentes fra bildet Semesterregistrering felt semesteravgift


Semesterregistrering - Frister for semesterregistrering

Informasjon om sted og adresse hentes fra bildet Sted.

Sted

hentes fra bildet Sted

Adresse - adresselinje, adresselinje 3, postnummer, land, tlf og epostadresse

hentes fra bildet Sted


Sted

Informasjon om hvilken kvalifikasjon som oppnås hentes fra bildet kvalifikasjon

Gradnavn

Hentes fra bilde Kvalifikasjon


Kvalifikasjon

Fra studieprogrammet hentes det ut informasjon om selve studieprogrammet og en kan i tillegg legge inn fritekstinformasjon. Friteksten legges inn i Infotyper og nærmere beskrivelse av hvordan det gjøres kommer i neste avsnitt.

Følgende informasjon om studieprogrammet hentes ut:

Informasjon om studieprogram
Studieprogramkode

Hentes fra bildet Studieprogram

Studieprogramnavn

Hentes fra bildet Studieprogram

NUS-kode

Hentes fra bildet Studieprogram

Gradnavn (hankjønn og hunkjønn)

Hentes fra bildet Kvalifikasjon for den kvalifikasjonen som er oppgitt i bildet Studieprogram

Adressen til studiets hjemmeside (url'en)

Hentes fra feltet Url i bildet Studieprogram


Studieprogram
Publisert 27. feb. 2014 13:15