02 Hvordan avgrense eller sperre for eksport

Det er mulig å avgrense eksporten. Avgrensning av hvilke programmer som skal eksporteres kan gjøres i kartotekkort Info termin i bildet Studieprogram. Her kan man oppgi om et program skal eksporteres til Utdanning.no et gitt semester.

I bildet Studieprogram - undervindu Infotermin må det opprettes en forekomst pr. termin man ønsker eksport av det enkelte program. Det er også mulig å oppgi om man ønsker at dette programmet skal eksporteres til Utdanning.no i tillegg til å eksportere til interne tjenester. Studieprogrammer som ikke har en slik rad for et gitt semester vil ikke bli eksportert.


Studieprogram - Infotermin

Det er planlagt at også etterutdanningskurs skal kunne overføres, men det er foreløpig ikke satt i drift en versjon hvor disse er inkludert..

Publisert 27. feb. 2014 13:15