01 Uttrekk

Eksporten starter med å finne inneværende termin. Dette gjøres på grunnlag av informasjon registrert i bildet Semesterregistrering. Ut fra dagens dato finner eksporten terminen ved å se på datofeltene "Gjelder for periode for eksport av informasjon til BAS". Det samme datofeltet benyttes også for BAS-uttrekket for SiO.

Følgende studenter hentes ut:

  • Alle som har betalt semesteravgift i inneværende termin.

  • Alle som er tildelt studierett de siste to måneder.

Den siste gruppen er tatt med slik at nyopptatte studenter vil kunne rapporteres til SiO før de betaler sin semesteravgift.

Publisert 17. sep. 2012 10:10 - Sist endret 27. feb. 2014 13:15