02 Metodene til BRIS

Bris består av to metoder; getBrisData og getBrisDataAsAttachement.

getBrisData

Metoden henter følgende informasjon om hver student; fødselsnummer, etternavn, fornavn, termin sist betalt semesteravgift, om studenten har fritak for semesteravgiften og studentkortid. Metoden returnerer en String.

getBrisDataAsAttachment

Metoden leverer samme resultat som getBrisData, men plasserer resultatet i et vedlegg og kan dermed håndtere større datamengder.

Både getBrisData og getBrisDataAsAttachement tar en datoparameter. Hvis datoen er satt tas det kun med endringer siden denne datoen. Hvis datoen er null, så leverer tjenestene et fullt uttrekk.

Publisert 17. sep. 2012 10:10 - Sist endret 27. feb. 2014 13:15