01 Innledning

BAS står for brukeradministrative systemer som for eksempel Cerebrum, Active Directory og flere, og er samtidig navn på en av tjenestene i FSWS. Tjenesten brukes for utveksling av data om bl.a. studenter, fagpersoner, studieprogram, kurs og undervisningsenheter mellom FS og BAS. 

Publisert 27. feb. 2014 13:15 - Sist endret 2. nov. 2017 08:50