04 Hvilke studenter blir med i BAS-uttrekket

 

For å komme med i uttrekket, må studenten

 • være studieprogramstudent med studierett_gyldig_til som er tom eller større enn forrige semesters startdato (NB! "startdato")

 • eller være deltaker på EVU-kurs der kursets sluttdato er tom eller større enn dagens dato minus tre måneder

Hvis periode for eksport av informasjon ikke er registrert for foregående semester (i semesterregistreringsbildet), så må studieprogramstudenter har studierett_gyldig_til større enn (dagens dato - 6 mnd) for å bli tatt med i uttrekket.

Ved inkrementelle uttrekk, så tas det kun med endringer siden forrige kjøring.

For hver student kan følgende tilleggsopplysninger komme med

 • Studieprogramtilhørighet kommer med dersom studentens studiestatus på dette studieprogrammet indikerer at studenten er aktiv

 • Klassetilhørighet tas med dersom studenten er registrert i underbildet Klasse i Student samlebilde og aktiv status der er satt lik "J".

 • Undervisningsenhettilhørighet kommer med hvis undervisningsmeldingens år-termin er lik nåværende semester. I tillegg må følgende kriterier være oppfylte:

  • Undervisningsmeldingens tilbudstatuskode må være innvilget (må være "I")

  • Undervisningsmeldingens svar på tilbud må enten være "J" eller blank

  • Undervisningsmeldingens fremmøtestatus må enten være "J" eller blank

  • Tilhørighet til undervisningsaktivitet eksporteres hvis studenten er registrert i "Student på parti", og "status la stå" er satt.

 • Vurderingsmeldinger tas med hvis de er innenfor gjeldende termin (Se nødvendig b.)

Publisert 27. feb. 2014 13:15 - Sist endret 2. nov. 2017 08:50