03 BAS-utrekket

XML-dokumentet levert av getBASData følger skjemaet http://fsws.usit.no/schemas/basdata/basdata-1.6.xsd. Dette skjemaet er en nyskriving av CDM-2.01 utviklet av USIT/Pharos, som igjen var en modifisert utgave av utdanning.no's CDM.

Vi beskriver her innholdet i grove trekk, se XML-skjemaet for detaljer. Under den tekniske dokumentasjonen finner man for øvrig en grafisk presentasjon av skjemaet, som er nyttig for å undersøke om uttrekket inneholder informasjonen man trenger.

Flere av elementene inneholder såkalte stedreferanser. Dette identifiserer en organisasjonsenhet, og er sammensatt av institusjonsnr, fakultetsnr, instituttnr og gruppenr.

Først kommer noen opplysninger om selve uttrekket (som attributter til elementet basdata): Hvilket år/termin uttrekket gjelder, når det er kjørt og mot hvilken database, og om det er kjørt et fullt eller inkrementelt uttrekk. Så følger selve innholdet:

Institusjon:

Institusjonsnr, navn og akronym.

Liste med studieprogram:

Kode og en liste med navn på programmet på forskjellige språk. For at studieprogrammet skal bli med i eksporten må det stå Publiser J.

Liste med undervisningsenheter:

Id, sted, navn og en liste med aktiviteter. For emner er id-feltet satt sammen fra institusjonsnr, emnekode, versjonskode, årstall, terminkode og terminnr. For EVU-kurs brukes kurskoden og en tidsangivelsekode. Hver aktivitet kan igjen bestå av en liste med underaktiviteter, i flere nivåer. For at undervisningsenheter skal tas med må det stå J i feltet Eksport og undervisningsaktiviteter taes med når det står Publiser J.

Liste med EVU-kurs:

Id, sted og en liste med navn på kurset på forskjellige språk.

Liste med fagpersoner:

Generelle personopplysninger som fødselsnr, løpenr i FS, brukernavn, fornavn, etternavn, adresse, hjemland, kjønn, om personen er død, epost, en liste med telefonnr, morsmål og målform. Om personen tillater overføring av data til LMS og nettpublisering. Spesifikke fagpersonopplysninger som bankkontonr, permisjonsstatus, tittel, bygningskode og rom, organisasjonsenhet, samt en liste med beskrivelser av undervisningsansvar (emner/undervisningsaktiviteter).

Liste med studenter:

Generelle personopplysninger som fødselsnr, løpenr i FS, brukernavn, fornavn, etternavn, kjønn, om personen er død, epost, en liste med telefonnr, morsmål og målform. Om personen tillater overføring av data til LMS og nettpublisering. Om studenten har betalt semesteravgift og semesterregistrert seg, om studenten er bibsysmedlem, dato for utløp av studierett, samt en liste med studieprogram (kull) studenten er tatt opp til, en liste med undervisningsmeldinger, en liste med vurderingsmeldinger og en liste med påmeldinger til EVU-kurs.

Se XML-skjemaet for en detaljert beskrivelse av informasjonen i uttrekket.

Publisert 17. sep. 2012 10:10 - Sist endret 27. feb. 2014 13:15