02 Hvordan få tilgang og rettigheter til FS-Webservice?

Det kreves brukernavn og passord for å få tilgang til FSWS. Brukerene tildeles rettigheter til ønskede tjenester, og med ønskede rettigheter (lese og/eller skrive).

Hver institusjon har en egen bruker som benyttes for egne tjenester som trenger tilgang. Denne deles ikke med eksterne partnere. Eksterne partnere får hver sin bruker.  Institusjonen bestiller utstedelse av påloggingsrettigheter for de eksterne partnere/systemer (etter at de har skrevet databehandleravtale med disse, og andre formaliteter er på plass)

Rettighetene administreres av Ceres sentralt, basert på bestillinger sendt av autoriserte personer til fs-support. Hvem som har rett til å bestille brukere og styre autorisasjoner er angitt i avtalen for FSWS, som er et tillegg til FS-avtalen.

Hvordan bestille bruker og tilgang?

Personer som har rollen Avtaleansvarlig eller Tilgangsansvarlig ved en institusjon kan sende bestilling på e-post til fs-support@fsat.no med detaljer om hvem som skal benytte brukeren (hvilen partner), hvilke rettigheter som skal gis, og om det gjelder prod og/eller demo basen. Det må oppgis en kontaktperson hos partneren (navn, e-post, mobilnummer). Det er til denne personen vi formidler brukernavn og passord. Denne personen vil også komme på e-postlista fs-ws-users.

FSWS-Avtalen

En av hovedfunksjonene til FSWS-avtalen er å angi tre kontaktpersoner ved institusjonen, en avtaleansvarlig, en godkjenningsansvarlig (valgfri), og en innholdskontaktperson.

Avtaleansvarlig

Kontaktpersonen som er avtaleansvarlig er den personen som vil få de overordnede henvendelser om avtale og grensesnitt, og som formelt forvalter autorisering av eksterne tjenester mot institusjonens database innenfor FSWS-modellen.

Tilgangsansvarlig

Institusjonen kan velge å delegere myndighet til å godkjenne eksterne systemer  til en tilgangssansvarlig. Det innebærer i praksis at både avtaleansvarlig og tilgnagnssansvarlig har anledning til administrere:

  • hvilke eksterne systemer FSWS sentralt skal opprette tilkoblingsbrukernavn for

  • hvilke operasjoner på grensesnittet de ulike eksterne systemene skal ha lov til å benytte

I praksis gjøres dette ved at en av de to bemyndigede sender en skriftlig henvendelse i form av en mail til fs-support@usit.uio.no med forespørsel om opprettelse/endring under punkt (i)/(ii).
Innholdskontaktperson

Det vil som oftest være institusjonens FS-superbruker som er oppført som innholdskontaktperson. Dette kontaktpunktet brukes når vi skal varsle om planlagt nedetid for tjenesten, styringsdata i FS som må oppdateres, mistanker om feil i datagrunnlaget i FS osv. Det er opprettet en epostliste hvor det sendes ut informasjon om endringer og annen aktuell informasjon.

 

Publisert 27. feb. 2014 13:15 - Sist endret 18. okt. 2017 10:51