Versjonsendringer FS-API

Generelt

Gjeldende versjon

Finnes ved å sjekke disse:

https://api.fellesstudentsystem.no/version
https://fsapi-test.uio.no/version

Versjonering

Prinsipper for versjonering er beskrevet her:

https://semver.org/spec/v2.0.0.html

 

1.7.2

Kjente feil

 • [FSWS-3077] - Inkonsistent feilmelding på termin-filtre
 • [FSWS-3105] - Misvisende required: true på elementer
 • [FSWS-3106] - Endepunkt "resources" returnerer personbilder, karaktertyper, pinkode - som ikke er ressurser
 • [FSWS-3113] - Forvirrende funksjonalitet på dbId/refId
 • [FSWS-3149] - Fikse valideringsfeil oppdaget i test
 • [FSWS-3150] - Studieretter: Endring av navn på semesterfelt og -queryparameter
 • [FSWS-3151] - Bug i personer?dbId=false&refId=false&student=true&lever=true
 • [FSWS-3167] - Info-ressurser leverer ikke fremtidige forekomster
 • [FSWS-3254] - MQ-meldinger for delvurderinger blir ikke generert

Bug

 • [FSWS-3288] - Vurderingsenheter: _% i vurdkomb-kode gir > 1 treff
  • Dette er en kjapp løsning på et konkret problem for å få det med i releasen, men vil følges opp med tilsvarende fix for alle aktuelle felt i alle ressurser
 • [FSWS-3285] - Evukurs/Emne/Org.enhet/Studieprograminfoer: Feil i datofiltre
 • [FSWS-3271] - dbId=false (slår av caching) mens dbId=true slår på caching
  • NB! Da vi ikke rekker å få til en fullgod løsning for denne releasen, har vi skrudd av all caching. Det vil kunne gi lengre svartider på noen ressurser, men vi kan ikke leve med uforutsigbare resultater ved bruk av dbId.
 • [FSWS-3261] - Person: Kombinasjoner av entydige filtre funker ikke
 • [FSWS-3215] - Feil i MQ-melding til Fnr-endring
  • Feil 1 (Dato/epoch-time): Fikset
  • Feil 2 (Gammelt Personløpenr i ID): kommer i neste versjon
 • [FSWS-3200] - Evukursdeltakelser: Feil når alle ID-komponentene oppgis i filteret
 • [FSWS-3199] - Emne: Feil ved bruk av intervall-operator i und|vurd.tilSemester
 • [FSWS-3198] - Evukursinfoer: Filter datoGenerertXml=<YYYY-MM-DD gir HTTP 500
 • [FSWS-3193] - Utrulling av nye versjoner gir midlertidige MQ-varsler
 • [FSWS-3141] - Hente path-parametre i individuelle kall i opprinnelig encoded form for å skille reserverte tegn som "," og "/"
 • [FSWS-3111] - JSON-logger er mangelfulle

Improvement

 • [FSWS-3284] - Innføre testdekning-rapport
 • [FSWS-3277] - La MQ-jobb gå hele døgnet/hvert minutt
 • [FSWS-3217] - Forbedre MQ-loggen i Kibana

New Feature

 • [FSWS-2004] - Statistikk over bruken
 • [FSWS-2213] - Ny ressurs Kullklassestudenter
 • [FSWS-3258] - Blanking av Fagpersonstatus via PATCH

Task

  • [FSWS-3206] - MQ: Mulig feil i melding for studentvurderinger
  • [FSWS-3192] - Dokumentere bruk og struktur av ID mhp encoding/decoding
  • [FSWS-3165] - Ta i bruk Ehcache
  • [FSWS-2598] - Sjekk om klientene bruker JWT som tiltenkt

  1.7.1

  Kjente feil

  • [FSWS-3077] - Inkonsistent feilmelding på termin-filtre
  • [FSWS-3105] - Misvisende required: true på elementer
  • [FSWS-3106] - Endepunkt "resources" returnerer personbilder, karaktertyper, pinkode - som ikke er ressurser
  • [FSWS-3113] - Forvirrende funksjonalitet på dbId/refId
  • [FSWS-3141] - Encoding av ID-komponenter i URL for å håndtere reserverte tegn
  • [FSWS-3149] - Fikse valideringsfeil oppdaget i test
  • [FSWS-3150] - Studieretter: Endring av navn på semesterfelt og -queryparameter
  • [FSWS-3151] - Bug i personer?dbId=false&refId=false&student=true&lever=true
  • [FSWS-3167] - Info-ressurser leverer ikke fremtidige forekomster
  • [FSWS-3198] - Evukursinfoer?datoGenerertXml=<dato uten klokkeslett gir 500
  • [FSWS-3199] - Emner: Feil ved bruk av </> i semesterperioder.{und|vurd}.tilSemester
  • [FSWS-3254] - MQ-meldinger for delvurderinger blir ikke generert
  • [FSWS-3261] - Person: Kombinasjoner av entydige filtre funker ikke

  Bug

  • [FSWS-3152] - Individ kall på emner feiler hvis id er URL encoded
  • [FSWS-3194] - Individ kall på emner returnerer 500 når refId er brukt som parameter

  Task

  • [FSWS-3164] - Ta i bruk Micrometer

  Test Case

  • [FSWS-3144] - Avvik i filtre i simulert individ kall på UTV

   

  1.7.0

  Kjente feil

  • [FSWS-3077] - Inkonsistent feilmelding på termin-filtre
  • [FSWS-3105] - Misvisende required: true på elementer
  • [FSWS-3106] - Endepunkt "resources" returnerer personbilder, karaktertyper, pinkode - som ikke er ressurser
  • [FSWS-3113] - Forvirrende funksjonalitet på dbId/refId
  • [FSWS-3141] - Encoding av ID-komponenter i URL for å håndtere reserverte tegn
  • [FSWS-3149] - Fikse valideringsfeil oppdaget i test
  • [FSWS-3150] - Studieretter: Endring av navn på semesterfelt og -queryparameter
  • [FSWS-3151] - Bug i personer?dbId=false&refId=false&student=true&lever=true
  • [FSWS-3167] - Info-ressurser leverer ikke fremtidige forekomster

  Feature Request

  • [FSWS-2851] - Ny ressurs EmneInfo

  • [FSWS-2854] - Ny ressurs StudieprogramInfo

  • [FSWS-2857] - Ny ressurs KursInfo

  • [FSWS-2860] - Ny ressurs StedInfo

  • [FSWS-2863] - Ny ressurs StudieretningInfo

  • [FSWS-2883] - Ny ressurs InfoType

  Improvement

  • [FSWS-2946] - Emne: Utvide med Campus + URL

  • [FSWS-2948] - EVUkurs: Utvide med NUS-kode + Samlingsbasert

  • [FSWS-2949] - Emne: Utvide med (Undervisnings)språk

  • [FSWS-3072] - Utrulling av db-kode parallelt i flere baser

  • [FSWS-3136] - Ytelsesforbedring i kall på Person-tilknyttede forekomster

   • Personrolle

   • Semesterregistrering

   • Studierett

  • [FSWS-3138] - Person (POST): Vise mulige valg for stillingstittel i fagperson-info

  Bug

  • [FSWS-3070] - Vurderingskombinasjon: Feiler for ekvivalente kombinasjoner

  • [FSWS-3071] - Gammelt felt personlopenr henger igjen i JSON-eksempel

  • [FSWS-3133] - Semesterregistrering: Filter studentkort.kode fungerer ikke

  • [FSWS-3140] - Emne: Mulighet for decoding av ID'er som innholder komma

   • Fix for å løse et akutt problem med emnekoder som inneholder komma

   • I neste omgang vil det gjøres generelt for alle ID-felt som kan inneholde URL-sensitive tegn

  • [FSWS-3144] - Veiledningsforhold: Problem med lopenummer

   

  Versjon 1.6.2

  Kjente feil

  • [FSWS-3030] - Vurderingskombinasjoner feiler for ekvivalenteVurderingskombinasjoner i noen baser
   • Det er foreløbig registrert som feil ved NTNU
   • Dette er en designfeil, dvs. at strukturen vil endre seg (vi tillater oss å gjøre dette, siden den aldri har fungert, og en endring vil dermed ikke brekke noe)
  • Semesterregistreringer: Filter studentkort.kode virker ikke
  • Organisasjonsenheter: Filter nsdInstitusjonskode - Ikke-numeriske verdier er feilaktig tillatt i databasen (og forårsaker feilmelding), rettes opp i senere FS-oppgradering/flis
  • Det kan forekomme at Example Value ikke stemmer overens med faktiske navn på elementer

  Improvement

  [FSWS-3131] - Studentvurderinger: Bedre ytelse ved oppslag på person-tilknyttede forekomster

  Bug

  • [FSWS-3116] - Feil i diverse filtre i 1.6.1 (og delvis 1.6.0)
   • Campuser: navn
   • Personer: brukernavn (fungerte ikke uten wildcard)
   • Personroller: evuKurs.tidsangivelse
   • Undervisningsaktiviteter: ekvivalent
   • Vurderingsresultatstatuser: gjentak
  • [FSWS-3118] - Studentvurderinger med limit=0&fields=* feiler med status 500
  • [FSWS-3120] - MQ: FSBOTTSA sender Instnr_Eier 184
  • [FSWS-3121] - Emner: Filter studieprogrammer.rapportering (wildcard) feiler med status 500
  • [FSWS-3122] - Personroller: Filter semester.termin (wildcard) feiler med status 400.
  • [FSWS-3128] - Studieretter: Filtre på fra/tildato feiler
  • [FSWS-3129] - Deltakere: Filter på fødselsdato virker ikke

   

  Versjon 1.6.1

  Kjente feil

  • [FSWS-3030] - Vurderingskombinasjoner feiler for ekvivalenteVurderingskombinasjoner i noen baser
   • Det er foreløbig registrert som feil ved NTNU
   • Dette er en designfeil, dvs. at strukturen vil endre seg (vi tillater oss å gjøre dette, siden den aldri har fungert, og en endring vil dermed ikke brekke noe)
  • [FSWS-3116] - Person: Filter på brukernavn fungerer ikke for eksakte verdier
   • Ser ut til å fungere med wildcard (f.eks. brukernavn=verdi*)
  • Det kan forekomme at Example Value ikke stemmer overens med faktiske navn på elementer

  Bug

  • [FSWS-3051] - Feil beskrivelse i dokumentasjon av "last"-peker
  • [FSWS-3057] - Cachede data kan blø over mellom institusjoner
   • NB! Dette gjelder ikke personrelaterte ressurser
  • [FSWS-3062] - Studierett: Hardkodet filter på utgått studieprogram skaper problemer
  • [FSWS-3065] - Studentundervisning - Ytelsen drastisk forverret
  • [FSWS-3066] - Person: Feil i filtre på Studentgrunnlag og Fylke/Kommune + fields på Kommune-referanser
  • [FSWS-3067] - Ferson: Feil JSON schema-format i akseptanser
   • Nytt format skal komme i tillegg til gammelt, slik at det ikke brekker noe
  • [FSWS-3100] - Organisasjonsenhet: Merknadsfelt sprekker ved lange verdier
  • [FSWS-3114] - Studentvurdering: Ikke tilgjengelig som subressurs til Person

  Improvement

  • [FSWS-3098] - POST Person: Forbedre dokumentasjonen
  • [FSWS-3104] - Forvirrende dokumentasjon av dbId

  Versjon 1.6.0

  NB! Viktig!

  Bak en av bugfixene (FSWS-2936, merket med ********** under) skjuler det seg et større antall rettelser av navn på lister/elementer for XML (der disse typisk har vært like i stedet for flertall/entall).

  Slike "breaking changes" skal normalt kun slippes ved såkalt "major release" (nivå 1, der neste er 2.0.0) - hvis det ikke er snakk om rene feilrettinger, og da skal de annonseres tydelig på denne siden. Vi beklager at dette ikke er blitt gjort denne gang, og ber XML-brukerne gå nøye igjennom listen av ressurser/felt under og sikre at klientene deres tar høyde for endringene.

  Kjente feil

  • [FSWS-3030] - Vurderingskombinasjoner feiler for ett felt i noen baser
   • Det gjelder "ekvivalenteVurderingskombinasjoner" som foreløbig er registrert som feil ved NTNU
  • Det kan forekomme at Example Value ikke stemmer overens med faktiske navn på elementer

  Feature Request

  • [FSWS-2415] - Person: Filtrere på liste av IDer (personløpenumre)
  • [FSWS-2798] - Vurderingskombinasjon: Overliggende/underliggende kombinasjoner
  • [FSWS-2830] - Vurderingsenhet: Filter på ÅrTermin-Gjelder-I
  • [FSWS-2900] - Person: Blanking av epostadresse og brukernavn via PATCH

  Improvement

  • [FSWS-2092] - Person: Komplettere mhp. dekning av BAS SOAP
  • [FSWS-2113] - Person: Komplettere POST (Fagperson)
  • [FSWS-2150] - Undervisningsaktivitet: Legge til uketimer
  • [FSWS-2754] - Studierett: Utvidet Nullable-funksjonalitet
  • [FSWS-2810] - Emne: Terminer for undervisning og vurdering
  • [FSWS-2836] - Studentundervisningsaktivitet: Feilretting + Ytelsesforbedring
   • Feilen kunne gi for mange treff ved bruk av ugyldig kombinasjon av filtre
   • Større ytelsesgevinst ved å ikke velge "tunge" felt
  • [FSWS-2917] - Utrulling: Droppe pakker som ikke lenger brukes
  • [FSWS-2921] - Utrulling: Rekompilering gir unødvendig behov for flush av datakilder
   • Dette kunne gi sporadiske feilmeldinger i andre applikasjoner
  • [FSWS-2938] - MQ: URL-encoding av referanser sendt til MQ
  • [FSWS-2940] - Oppslag på alternative nøkler bør behandles som individkall
   • Person: Brukernavn, Studentnr
   • Deltaker: Personløpenr
  • [FSWS-2954] - Studierett: Filter på fra/tilDato med kombinert Nullable/Interval og grace-periode
   • Begge har Interval-funksjonalitet (før/etter)
   • tilDato kan teste på kombinert Nullable/Interval (før/etter hvis satt)
  • [FSWS-3022] - MQ: Bedre feilhåndtering

  Technical debt

  • [FSWS-2995] - Person: Ytelsesforbedringer når man ikke velger "tunge" felt

  Bug

  • [FSWS-2842] - Studieprogram: Leverer ikke liste av Emner
  • [FSWS-2892] - Emnekombinasjon: To filtre som ikke funker
   • emnekategori.kode
   • studieretning.kode
  • [FSWS-2929] - Person: POST feiler på PersonAkseptanse
  • [FSWS-2930] - Collection-kall tar ikke hensyn til query-parameter dbId
  • [FSWS-2935] - Akseptansetype: Lange beskrivelsesfelt sprekker
   • Rettet til lang variant (som foreløbig har en litt annen struktur, vil harmoniseres etterhvert)
  • [FSWS-2936] - Rette XML-visning og -schemaer (navn i JSON-schema) **********
   • Følgende ressurser har nå fått korrekte liste- og elementnavn (NB! se nytt avsnitt + kjent feil over):
    • /emne
     • organisasjonsenheter / organisasjonsenhet
     • semesterperioder / semesterperiode
    • /rom
     • organisasjonsenheter / organisasjonsenhet
     • urler / url
    • /semestre
     • perioder / periode
    • /deltakere
     • adresser / adresse
     • eposter / epost
     • telefoner / telefon
    • /semesterregistreringer
     • organisasjonsenheter / organisasjonsenhet
    • /veiledningsforhold
     • eposter / epost
     • telefoner / telefon
     • adresser / adresse
     • veiledningsmoterPrSemester / veiledningsmotePrSemester
    • /undervisningsenheter
     • perioder / periode
    • /karakterregler
     • karakterer / karakter
    • /kommisjoner
     • organisasjonsenheter / organisasjonsenhet
    • /studentvurderinger
     • semestre / semester
     • organisasjonsenheter / organisasjonsenhet
     • emner / emne
     • vektinger / vekting
     • karakterer / karakter
     • studieprogrammer / studieprogram
  • [FSWS-2977] - MQ: IllegalArgumentException i noen tilfeller
  • [FSWS-2996] - MQ: Feiler for FSBOTTSA
  • [FSWS-2999] - Avvik mellom Swagger-eksempler og payload
  • [FSWS-3005] - Vurderingsenhet/Studentvurdering: Feil datoformat
  • [FSWS-3028] - Person: Filter på Person som ikke finnes ga inaktivt filter
   • Personbilde
   • Personrolle
   • Semesterregistrering
   • Studierett
  • [FSWS-3044] - ID-komponenter med spesialtegn skaper problemer
  • Andre mindre feilrettinger og forbedringer

  New Feature

  • [FSWS-2893] - Studieprogram: Lagt til Vekting og NUS-kode

  Task

  • [FSWS-2871] - Konsolidering av autentisering/autorisering
  • [FSWS-2933] - Veiledningsforhold: Pakke inn i CASE + Label på veileder-ref
  • [FSWS-3003] - Deprecate SemReg-filtrene
   • De obskure filtrene rundt "registreringsperiode" er ikke lenger nødvendige (de kobler mot informasjon som finnes i Semester-ressursen)

  Versjon 1.5.0

  Kjente feil

  • GET /emnekombinasjoner har problemer med flere filtre. (Ressursen er i pilot, og ikke tilgjengelig for alle)

  Feature Request

  • [FSWS-2649] - UndAktivitet - Legg til Status_Ekvivalent

  • [FSWS-2663] - Studierett - Filter på endringsdato

  • [FSWS-2748] - Emne - Terminer for undervisning og vurdering

  • [FSWS-2805] - GET vekting og NUS-kode fra /emner

  Improvement

  • [FSWS-2149] - Legge til Eksport Timeplan (J/N) i Undervisning

  • [FSWS-2379] - Fjerne Person.Bilde J/N

  • [FSWS-2746] - Bedre ytelse i Person ved å skille ut Student og Fagperson

  • [FSWS-2779] - Validering på date og datetime felt

  • [FSWS-2791] - Inkonsistent bruk av felt i subressurs studierett.semester årstall i veiledningsforhold.

  New Feature

  • [FSWS-2410] - Ny ressurs Kommune

  Bug

  • [FSWS-2624] - Swagger-eksempel for /undervisning/id viser feil i emne-ref i ID

  • [FSWS-2631] - Oper-filtre i Swagger må fjernes

  • [FSWS-2813] - Legge til refId i Swagger

  • [FSWS-2886] - /fnrendringer returnerer tomme verdier hvis person ikke eksisterer

  • [FSWS-2888] - Fields med flere felt fungerer ikke

  • [FSWS-2899] - GET /veiledningsforhold leverer tomme felt/ID med 0-komponenter (".../0,0,0", "/null,null,null,null")

  Task

  • [FSWS-1730] - Caching av ressurser som sjelden endres

  • [FSWS-2405] - Deprecate embedded Kommuner

   

  Versjon 1.4.3

  Generelt

  • Denne versjonen gir en generell forbedring av ytelse (rundt 2-5x) på ID-kall
  • NB! Alle anbefales å bruke dbId=true i alle spørringer, da false er uryddig og kan gi navnekollisjoner mellom ID og payload (i versjon 2.0.0 vil true være default)
  • Neste versjon er 1.5.0, som kommer i Test + Prod medio juni

  Kjente feil

  • GET /veiledningsforhold leverer feilaktige ID-forekomster med 0-komponenter (".../0,0,0"). (Ressursen er i pilot, og ikke tilgjengelig for alle)
  • GET /emnekombinasjoner har problemer med flere filtre. (Ressursen er i pilot, og ikke tilgjengelig for alle)

  Feature Request

  • [FSWS-2764] - GET /evukurs: Legge til opptaksperiode for EVUWeb3

  New Feature

  • [FSWS-2452] - MQ for resten av vurderingsområdet

  Improvement

  • [FSWS-2614] - Ytelsesforbedring for ID-oppslag
  • [FSWS-2629] - Fjern bruk av typelabel i ID i JSON-eksempler
  • [FSWS-2674] - Forbedre swagger.json og andre definisjoner
  • [FSWS-2720] - Rusk rundt DatoIntervall i GET/POST

  Bug

  • [FSWS-2624] - Swagger-eksempel for /undervisning/id viser feil i emne-ref i ID
  • [FSWS-2651] - Gjennomgang av nye ressurser i Swagger mhp. fields og paginering
  • [FSWS-2716] - Bruk av filter aktiv=true/false i sprak returnerer status 400.
  • [FSWS-2721] - Rette beskrivelse av /studentundervisningsaktiviteter/id
  • [FSWS-2725] - "null" er tillatt og blir konvertert til 0 i numerisk felt
  • [FSWS-2727] - Sette riktig server tid
  • [FSWS-2729] - Sjekk alle Timestamp felt
  • [FSWS-2730] - Spesialtegn i ID gir 404 Not Found
  • [FSWS-2731] - GET /personer/id/bilde gir 500
  • [FSWS-2732] - GET /vurderingsenheter: Institusjonsfilter fungerer ikke
  • [FSWS-2733] - GET /fnrendringer gir "504 Gateway Time-out" i test
  • [FSWS-2740] - Feil oppdaget gjennom testing av simulert individ kall
  • [FSWS-2752] - Person.Eposter returneres bare hvis PRIVAT Epost er satt
  • [FSWS-2727] - Feil tidssone (Europe/London) på server
  • [FSWS-2789] - POST /personer/ID/personbilde returnerer 5005
  • [FSWS-2790] - Inkonsistent bruk av semester/termin i /studieretter
  • [FSWS-2792] - GET /emner leverer ikke "semesterperiode" i "studieprogrammer"
  • [FSWS-2793] - GET /tilbudsstatuser: Filter på prioritet fungerer ikke
  • [FSWS-2811] - Feil i JSON-eksempler
  • [FSWS-2838] - XML example cannot be generated

  Task

  • [FSWS-2468] - Lage tester for å fange opp mismatch m/Swagger mhp. fields/sortering/paginering
  • [FSWS-2770] - JSON log-layout - sørge for at level blir uendret

  Versjon 1.4.2

  Kjente feil

  • GET /veiledningsforhold leverer feilaktige ID-forekomster med 0-komponenter (".../0,0,0"). (Ressursen er uansett i pilot, og ikke tilgjengelig for alle)

  Bug

  • [FSWS-2686] - Bedre sperring (med melding i Swagger) ved utrulling
  • [FSWS-2702] - Studentundervisning - Filtre med annet enn = fungerer ikke
  • [FSWS-2704] - POST /personer/id inkrementerer Studentnr
  • [FSWS-2706] - Feil i eksempelet i Swagger for POST emnekombinasjoner/{id} (beskrivelser inneholder sprakkode)
  • [FSWS-2707] - Kall på emnekombinasjoner/{id}?fields=emner returnerer status 500 når vektinger har verdier i emner

  Versjon 1.4.1

  Kjente feil

  /veiledningsforhold leverer feilaktige ID-forekomster med 0-komponenter (".../0,0,0"). (Ressursen er uansett i pilot, og ikke tilgjengelig for alle)

  Bug

  • [FSWS-2435] - Person - Oppdatering av LanetakerID fungerer ikke
  • [FSWS-2486] - Bedre feilmeldinger på integritetsbrudd
  • [FSWS-2633] - Legge på manglende ID-filtre i /semestre
  • [FSWS-2643] - /veiledningsforhold med wildcard-filter returnerer 500
  • [FSWS-2650] - Bygninger og Rom mangler fields og paginering i Swagger
  • [FSWS-2665] - Collection-kall viser limit=10 selv om paginering ikke er aktiv
  • [FSWS-2666] - emnekombinasjoner skal være åpent for lesing
  • [FSWS-2670] - Feilaktige/manglende wildcard-angivelser
  • [FSWS-2684] - Emnekombinasjon - Beskrivelser må utvides til 4000 tegn

  Versjon 1.4.0

  New Feature

  • [FSWS-2495] - Knytte Bygning og Rom til Fagperson 
  • [FSWS-2451] - MQ for Vurderingsenhet + StudentVurdering
  • GET/emnekombinasjoner
  • POST/emnekombinasjoner
  • GET/emnekombinasjoner/{id}
  • POST/emnekombinasjoner/{id}
  • DELETE/emnekombinasjoner/{id}/emner/{emne}
  • GET /veiledningsforhold
  • GET /veiledningsforhold({id}
  • GET /praksistyper
  • GET /praksistyper/{id}

  Improvement

  • [FSWS-2422] - Standardisere Swagger-dokumentasjon for typeannotasjoner
  • [FSWS-2492] - Misvisende POST-feilmelding "duplicate id"
  • [FSWS-2498] - Bør filtrere NULL praksiskoder i emne uttrekk
  • [FSWS-2539] - Individkall - Ignorere sortering/paginering istf. å gi feilmelding
  • [FSWS-2569] - POST/DELETE i Koder må autentiseres
  • [FSWS-2589] - Mulighet for å angi dbId i Swagger
  • [FSWS-2590] - Dokumentere mulighet for å angi dbId i Swagger

  Bug

  • [FSWS-2423] - Studieretter - Filter på studentstatus.aktivStudent fungerer ikke
  • [FSWS-2430] - Vurderingsenheter++: Filtre på ID-komponenter er inaktive
  • [FSWS-2431] - Vurderingsenheter/ID++: Feil i ledetekst
  • [FSWS-2432] - Vurderingsenheter/ID++: Feil format på klokkeslett
  • [FSWS-2433] - Vurderingsenheter++: Gale JSON-navn på filtre
  • [FSWS-2453] - Organisasjonsenheter - Fjerne fields-parameter
  • [FSWS-2456] - Språk mangler paginering i Swagger
  • [FSWS-2466] - Rette feil og mangler i Swagger
  • [FSWS-2475] - Personer/{id}/pinkode fungerer ikke
  • [FSWS-2486] - Bedre feilmeldinger på integritetsbrudd
  • [FSWS-2491] - Vurderingsenheter++: Paginering er inaktiv
  • [FSWS-2500] - Studieretter - Filter studentstatus.aktivStudent fungerer ikke
  • [FSWS-2543] - Kommisjoner - Legge til manglende sorteringsfunksjonalitet
  • [FSWS-2549] - Vurderingsenheter - Feil på klokkeslett
  • [FSWS-2563] - Feil format på fødselsdato
  • [FSWS-2564] - Collection-spørringer viser ikke alltid "last"
  • [FSWS-2600] - MQ-feil for /studentundervisningsaktiviteter
  • [FSWS-2608] - Personer - fields=personnummer har ingen effekt, mens fields=fodselsdato returnerer både fodselsdato og personnummer
  • [FSWS-2620] - "." er ikke konvertert i filter
  • [FSWS-2623] - Wildcard i filter på ID-komponenter må konverteres korrekt
  • [FSWS-2636] - Instrumenttype - Legge på manglende annotasjonsfunksjonalitet

  Task

  • [FSWS-2373] - Fjerne %_Ekvivalent_Med i Vurderingskombinasjon
  • [FSWS-2455] - Flytte /instrumenttyper til Koder
  • [FSWS-2538] - Fjerne mulighet for å bruke filter i individkall
  • [FSWS-2554] - Språk har sorteringsparameter som ikke brukes 
  • [FSWS-2587] - Justere Praksis-området ifht. tabellendringer
  • [FSWS-2594] - Håndtere navneendring fra Praksistype til Undpraksistype i basen
  • [FSWS-2610] - Person/Deltaker - Sjekke Swagger vs. funksjonalitet
  • [FSWS-2618] - Swagger - Rydde i dokumentasjon av NTNU-ressurser
  • [FSWS-2628] - Synce tagging med Wildcard++ i Swagger med koden
  • [FSWS-2638] - Merk Språk-referanse i felt som merknad, navn osv. som Deprecated

   

  Versjon 1.3.0

   New Feature

   • [FSWS-2116] - GET Vurderingskombinasjoner og GET Vurderingskombinasjoner {id}
   • [FSWS-2117] - GET Vurderingsenheter og GET Vurderingsenheter {id}
   • [FSWS-2118] - GET Kommisjoner og GET Kommisjoner {id}
   • [FSWS-2119] - GET VurderingsresultatStatuser og VurderingsresultatStatuser {id}
   • [FSWS-2120] - GET Vektingstyper og GET Vektingstyper {id}
   • [FSWS-2126] - GET Vurderingsordninger og GET Vurderingsordninger {id}
   • [FSWS-2153] - GET StudentVurderinger og GET StudentVurderinger {id}
   • [FSWS-2192] - GET Vurderingstider og GET Vurderingstider {id}
   • [FSWS-2108] - GET Vektingstyper og GET Vektingstyper {id}
   • [FSWS-2193] - GET Instrumenttyper og GET Instrumenttyper {id}
   • [FSWS-2196] - GET Karakterer og GET karakterer {id}
   • [FSWS-2171] - GET Bygning og GET Bygning {id}
   • [FSWS-2122] - GET Rom og GET Rom {id}
   • [FSWS-2334] - Ressurs for å avlevere studentens PIN-kode 

   Improvement

   • [FSWS-2331] - Tester og opprydding for Vurdering som helhet
   • [FSWS-2362] - Justere Studentvurdering etter JSON-møte 
   • [FSWS-2411] - GET Person - Filter på Studentnr og Fnr

   Bug

   • [FSWS-2368] - Fjerne unødvendig join med KvalGrunnlag i Person
   • [FSWS-2419] - POST Person - Låntaker-ID blir ikke oppdatert

   Task

   • [FSWS-2369] - Deprecate %_Ekvivalent_Med i Vurderingskombinasjon
   • FSWS-2392] - Deprecate Person.Bilde J/N
   • [FSWS-2386] - Inline resterende SCRIPT-referanser (i tillegg til Grants

   Versjon 1.2.2

   En stor del av arbeidet siden forrige release er gått til utbedringer og omstruktureringa av det underliggende i FS-API. Vi legger opp til hyppigere releaser framover.

   Noen nye ressurser, datafelt, filtre og fixer er med

   • [FSWS-1980] - Flere datafelt for person  (app)
   • [FSWS-1997] - epost, adresse, bibsys (app)
   • [FSWS-1998] - Ny tjeneste GET Person/Bilde (app)
   • [FSWS-2037] - Nye tjenester POST/DELETE Person/Bilde (app)
   • [FSWS-2105] - Legge til filter for Studentnr og Fnr på Person (app)
   • [FSWS-2265] - Bruke meny for Registreringsperiode++ i EVUkurs
   • [FSWS-2237] - Utvide Rollenr fra 4 til 5 siffer i Personrolle_ID_T
   • [FSWS-1999] - Paginerte endepunkter og 'limit'
   • [FSWS-2039] - Komplettere toppnivået i Personer (app)
   • [FSWS-2258] - NB NB - Fjerning av filterfelt i SemReg som ikke er i bruk (app)
   • [FSWS-2259] - Diverse bugfix

    

   Versjon 1.1.3.10

    

   Nye ressurser (flate felt i eksisterende ressurser erstattet med referanser) *

    
    

   Ressurs

   Tidligere flate felt

      

   FSWS-1912

   semestre

   ar + termin

      

   FSWS-1888

   tilbudsstatuser

   tilbudstatus

      

   FSWS-1883

   studieretninger

   studieretning

      
    

   foretak

   foretak

      
    

   kullklasser

   studieprogram + ar + termin + klasse

      
            

   *

   I noen tilfeller er prefiks på navn endret til type-label i referanse (f.eks. kullSemester => semester (KULL))

            
            
    

   Strukturering av flate felt

      
    

   Ressurser

   Felt

   Til

    

   FSWS-1943

   campuser

   fylke/kommune

   Inline infostruktur

    

   FSWS-1943

   studieretter, evukurs

   (studierett)status

   Inline infostruktur

    

   FSWS-1943

   studieretter

   studentstatus

   Inline infostruktur

    

   FSWS-1943

   studieretter

   begrensetStudierettstatus

   Inline infostruktur

    

   FSWS-1705

   Diverse

   epost

   Inline infostruktur

    
    

   personer

   kvalifikasjonsgrunnlag

   Ref. til ressurs

    
            
    

   Standardisering av type-labels

      
    

   Ressurs

   Felt

   Gammel label

   Ny label

    

   personer

   adresse

   HJEM

   PRIVAT

    

   personer

   organisasjonsenhet

   GODKJENT_STUDIEKOMP

   GODKJENT_GSK

    

   Diverse

   semesterregistreringsPeriode

   REG
   BAS
   UTDPLAN
   STUDINFO
   STUDSEM

   REGISTRERING
   BAS_EKSPORT
   UTDANNINGSPLAN
   STUDIEINFO
   STUDIESEMESTER

   I tillegg er det fjernet noen felt som ikke er i bruk i FS.

   Det er også ryddet opp i navngiving av felt, for å bli mere konsistent. Dessverre har vi ikke funnet noen farbar vei for å liste opp alle disse endringene, så man må nesten la det feile, felt for felt. Trøsten er at dette er siste store endring av denne typen.

   Release 03.07.2018

   • Fjernet unødvendig nivå "self" i ID'er og referanser
   • Harmonisert type-labels (f.eks. er "ADMIN" blitt "ADMINISTRATIVT")
   • Ryddet opp i strukturen til EVU-kursdeltaker
   • Nye ressurser /land, /fag og /kvalifikasjonsgrunnlag
   • Div. opprydding og smårettelser
   Publisert 9. feb. 2021 16:56 - Sist endret 2. juni 2021 13:55