Overføring til Studyinnorway.no

Innledning

Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku) og Utdanningsdirektoratet (Udir) har inngått samarbeid om å bruke systemet for import av studiedata fra FS til utdanning.no til også å omfatte studiedata for engelskspråklige studieprogram til studyinnorway.no. Dataene blir ikke publisert på utdanning.no, men videreformidlet direkte til Diku.  Ønsker institusjonene også å promotere disse studietilbudene for norske studenter må tilbudene inkluderes i den ordinære importen til utdanning.no.

Løsningen for overføring av studieinformasjon er basert på uttrekket/rapporteringen til utdanning.no. Det foregår ved at utdanning.no henter data via webservice, og at studier som institusjonene har markert skal til studyinnorway.no, videresendes til Diku for publisering.

Hvilke program skal overføres?

Studyinnorway.no retter seg mot internasjonale studenter. Her finnes en database med oversikt over hele bachelor- og masterprogrammer, årsstudier og andre språk- eller introduksjonskurs spesielt tilrettelagt for internasjonale studenter, som blir undervist på engelsk eller andre språk enn norsk. Databasen omfatter ikke kurstilbud for utvekslingsstudenter eller Phd-program.

Hvordan overføre data?

Institusjonene markerer at studietilbudet skal videresendes til Diku/studyinnorway.no ved å krysse av for studyinnorway.no i underbildet infotermin i ‘studieprogram samlebilde i FS’. Da vet Udir/utdanning.no at dette studiet, i angitt termin (til opptak påfølgende høst), skal videresendes til studyinnorway.no. NB! Det må også markeres at studiedataene blir importert via utdanning.no ved å klikke av for utdanning.no i samme skjermbilde.. Se eksempel under.

Hvilke termin overføres data for?

Overføringen henter data som er knyttet til den termin som er satt til aktiv i bildet Semesterregistrering på det tidspunkt overføringen foregår. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PS! Dersom dagens dato inngår i flere terminer, plukkes den seneste terimen - og info knyttet til denne

Hva overføres?

Det overføres grunnleggende parametre om institusjon ogstudieprogram, samt engelske tekster fra infotypene (underbildet ‘Info’). Merk at alle data som skal publiseres på studyinnorway.no må fylles inn i engelske felter, på engelsk.

Infotypene, som er tilknyttet spesifikke CDM-tagger (se liste over CDM-tagger under), blir eksportert til utdanning.no, og deretter videresendt til studyinnorway.no. For informasjon det ikke finnes egne informasjonsfelt for i FS er det opprettet spesifikke CDM-tagger som kan brukes

Hva blir publisert på studyinnorway.no?

Beskrivelsen av institusjon og studieprogram på studyinnorway.no skal først og fremst gi den potensielle studenten lyst til å gå inn på institusjonens nettside. Det er derfor ikke nødvendig å publisere all informasjon om studietilbudene på studyinnorway.no.

Her følger en oversikt over informasjon som publiseres på studyinnorway.no og hvor denne hentes fra.

*) Stjernen betyr at denne informasjonen er obligatorisk på studyinnorway.no. Vær oppmerksom på at en del av disse dataene blir automatisk generert fra FS. Resten av de obligatoriske feltene må registreres i FS for publisering på studyinnorway.no

 

Institusjonsnavn*:                 
Dette feltet oppdateres manuelt. Ta kontakt med Diku ved endringer.

Institusjonsbeskrivelse*:       
Dersom nødvendig kan denne oppdateres når innholdet som er klar til publisering på studyinnorway.no skal godkjennes. Kontaktpersonen ved                                                  institusjonen vil da få tilsendt en epost, og få tilgang til å oppdatere beskrivelsen.

Logo*:                                   
Denne oppdateres manuelt. Ta kontakt med Diku ved endringer.

Institusjons-url*:                   
Denne oppdateres manuelt. Ta kontakt med Diku ved endringer.

Her er eksempel institusjonsprofil med logo:

Programnavn*: 
Programnavn hentes fra studieprogramnavn i FS. Alle pre- og suffikser, dvs. Master of.., Bachelor in.., One-year programme etc. fjernet ved publisering på studyinnorway.no. Dette gjøres for at det skal bli lettere for potensielle søkere å få opp en alfabetisk sortering på det faglige studienavnet.I enkelte tilfeller gjøres det unntak. Dette kan gjelde når det er  viktig å kommunisere at studieprogrammet er en nordisk master eller en fellesgrad. Da vil for eksempel Nordic Master og - joint degree kunne legges til etter navnet.

Studienivå/-type*:                 
Informasjon ‘Studienivå og -type’ (Master/Bachelor/One year programme) blir hentet fra den faste informasjonen til studietilbudet i FS. Institusjonen trenger ikke å gjøre noe for å registrere dette.

Programbeskrivelse*:           
Denne må registreres og kobles til riktig CDM-tag for korrekt visning på studyinnorway.no. Se liste over CDM-tagger under.

Dersom institusjonen har behov for å registrere en unik tekst som bare skal vises på studyinnorway.no, og ikke skal publiseres på egne nettsider, er det også lagt til rette for dette med en unik CDM-tagg.

Programbeskrivelsen er essensiell for å fange potensielle studenters interesse.  Vi råder institusjonene til å gjennomgå disse med tanke på både å få frem fordelene ved studieprogrammet så tydelig som mulig, god lesbarhet og søkemotoroptimalisering.

Programme-URL*:               
Registrer lenke til den engelske studieprogramsiden på institusjonens webside og koble med riktig CDM. Merk at dette skal være lenke direkte til studieprogramsiden og ikke en samleside eller engelsk framside.

Vi ønsker ikke andre lenker enn denne fra studieprogramsiden på studyinnorway.no, og forutsetter at leseren finner all nødvendig informasjon på studieprogramsiden hos institusjonen. Lenker lagt inn i noen av de andre innholdselementene, som for eksempel til opptakskrav under formal prerequisites og lignende vil bli fjernet.

I tillegg vil en ved å klikke på logoen gå til institusjonens hovedside for internasjonale studenter (engelsk framside).                                             

Application deadline*:          
Denne må registreres og kobles til riktig CDM. Se liste over CDM- tagger senere i teksten. I mange tilfeller er det flere søknadsfrister til samme studieprogram.                    Vær vennlig å bruke følgende mal:                                           

Nordic applicants: Month Day
EU applicants: Month Day
Non EU-applicants: Month Day
For at databasen skal fremstå oppdatert til enhver tid, skal institusjonene ikke skrive inn årstall. Disse vil blifjernet.

Formal prerequisites:                        
Denne kan registreres og må kobles til riktig CDM. Ikke inkluder lenke til opptakskrav i denne teksten.                                                                                                       

Tuition fees*:                        
De fleste studieprogram i Norge er gratis i den forstand at studentene ikke betaler skolepenger. I de tilfellene der det er skolepenger kan dette registreres, og kobles til riktig CDM-tagg.

Dersom det ikke er registrert noe eller koblet til den aktuelle CDM-taggen, blir teksten ‘No tuition fees’ automatisk lagt inn. Institusjonen skal altså kun registrere skolepenger i dette feltet,  ikke andre avgifter eller gebyrer alle studenter må betale.

Filtersøk på siden*                           
Alle studietilbud i katalogen blir automatisk plassert i en fagområde-kategori. Denne danner grunnlaget for filtersøket. Fagområdekategoriene på studyinnorway.no tar utgangspunkt i ISCED/NUS-standarden, og studieprogrammene vil da havne i den kategorien institusjonen selv har plassert disse i. Dette skjer automatisk og er basert på ISCED/NUS-koden som alt er registrert i FS. Institusjonen trenger ikke å gjøre noe for å få dette med.

For tverrfaglige programmer, og for de programmene som havner i ‘Services’-kategorien, kan det være et problem at de ikke er synlig i andre relevante kategorier. I disse tilfellene kan kategori endres. Et studieprogram kan kun være i en kategori. Ta kontakt med Diku om dette skulle være aktuelt.

City                                                   
Foregår studiet på hovedcampus trenger ikke institusjonen registrere dette. Blir studiet gjennomført på en annen campus enn hovedcampus, eller foregår undervisningen på flere steder,(i Norge eller i andre land) må dette registreres. Registrer korrekt(e) campus(er) og koble med riktig CDM.

Language of teaching*:         
Om undervisningen foregår på andre språk enn engelsk må dette  registreres, og kobles til riktig CDM.  Er ingenting registrert, blir ‘English’ lagt inn automatisk ved publisering på studyinnorway.no.

Se eksempel hvordan to ulike institusjoner har fylt ut under:

 

 

Felt hos studyinnorway.no CDM-tag/FS-felt default Infotype
Title FS-felt: Studieprogramnavn_Engelsk  
Website tag: prg-url P-URL
Level FS-felt: Studienivå  
Subject FS-Felt: avledet fra NUS-kode  
Credits (ECTS) Studieprogram samlebilde: Vekting  
Language (Teaching language) prg-instructionLanguage P-UNDSPRÅK
ProgrammeDescription prg-programDescription P-INNHOLD
Formal Prerequisites prg-formalPrerequisites  
Study in Norway -- spesifikke tagger    

Program description

prg-siudesc

P-SIUDESC
Formal prerequisites prg-siuprereq P-SIUPRREQ
Application deadline international* prg-siudeadlineIntstud P_SIUDLINE
Tuition fees

prg-siutuition 
 

P_TUITION
 
Campus prg-siucampus  P_SIUCAMPUS

Når foregår overføringen?

Uttrekk av studiedata til Studyinnorway.no vil skje fra 1. september til 15. desember hvert år. I denne perioden må institusjonen oppdatere endringer i alle studieprogram som er aktuelle for studyinnorway.no, gjennom FS. Slik sikrer vi at all info er oppdatert.  

Husk å sette av tid til koordinering og gjennomføring internt på institusjonen, særlig i tilfeller der flere er involverte i arbeidet.

Ta kontakt med Diku dersom det må gjøres oppdateringer utenom denne perioden. Dette må i tillegg gjøres av institusjonen i FS slik at informasjonen er riktig til neste import.

Kvalitetssikring og godkjenning

Institusjonene får mulighet til å kvalitetssikre innholdet som skal vises på studyinnorway.no. Når dataene er overført til studyinnorway.no via utdanning.no, vil institusjonene motta en epost med oversikt over data klar til import på studyinnorway.no. Dataene må godkjennes eller avvises innen 14 dager før disse i blir publisert på studyinnorway.no.

Inneholder importen feil eller ufullstendig informasjon, eller det er brukt feil CDM-tagger må dette korrigeres i FS. Gitt at studietilbudet fremdeles er markert for publisering på Studyinnorway.no vil det da bli inkludert i neste import. 

Overføring til Ploteus

Informasjon om studier og kurs som blir publisert på studyinnorway.no blir videreformidlet til den europeiske databasen ‘Learning Opportunities and Qualifications in Europe’ (tidligere ‘Ploteus’) senest 15. desember, hvert år.

 

Publisert 18. mai 2017 14:30 - Sist endret 3. des. 2019 09:34