FS-system

FS-system har egen innlogging og er i utgangspunktet forbeholdt FS-administratorer ved institusjonen. Benyttes i forbindelse med bl.a. opprettelse av bruker, rapportering, administrasjon av databasejobber og vedlikehold av systemverdier.

Menybilde FS-system

Menybildet gir oversikt over:

- Eierinstitusjon

- Brukernavn (innlogget)

- Databaseserver (navn på databaseinstansen)

- FS-database (PROD, DEMO)

- Databaseversjon

- Rapporteringskalenderen

FS består av to hoveddeler. Det er FS-klienter, som benyttes til de daglige gjøremål og FS-system som inneholder verktøy for brukerhåndtering, rapportering og systemvedlikehold. Ved innlogging benyttes samme brukernavn og passord for klienten og FS-system enten man logger seg på produksjonsbasen eller demobasen, men passordet kan være forskjellig i produksjonsbasen og demobasen. 

1. Rapportering

 1. NSD
 2. SSB
 3. NIFU
 4. Lånekassen
 5. BIBSYS
 6. Kopinor

2. Database

 1. Brukeradministrasjon
 2. Lukking av database
 3. Kontroll av database-aktiviteter og automatiske rutiner
 4. Administrere databaselinker
 5. Tabell og kolonnebeskrivelser
 6. Databasefiler
 7. Databasejobber
 8. Vindubruk
 9. Innlasting av felleskoder
 10. Konvertering av institusjonskoder

3. Spesielt 

 1. Systemverdier
 2. Spesifikasjon av topptekst
 3. PSR-rapport
 4. Behandle flettefiler
 5. Adresse-etiketter-definisjon
 6. WS Tjeneste
 7. Epost
 8. SMS
 9. Brevjournal-sletting

 

Publisert 16. mars 2015 14:47 - Sist endret 12. okt. 2017 14:30