14. Sakssiden - avslutte sak

Når en sak er ferdig behandlet, skal du avslutte saken i Flyt.

Avslutte sak i Flyt

Å avslutte en sak gjøres ved å trykke på knappen "Avslutt sak". Du kan også skrive en intern merknad på saken, dersom du ønsker det. 

Avslutte sak

 

Merkaden er er fritekstfelt. Det du skriver inn i feltet blir overført til merknadsfeltet på godkjenningssaken i FS. 

Du vil også få opp et varsel dersom det finnes åpne deloppgaver når du avslutter saken. Dette varselet vil derimot ikke hindre deg i å avslutte saken. Hvis du velger å likevel avslutte, vil alle åpne deloppgaver bli satt til "Løst".

Saken vil være tilgjengelig i applikasjonen i tre måneder etter at den er avsluttet. Etter disse tre månedene må du inn i fagsystemet eller arkivsystemet for å finne saken.

Gi søker svar på saken

Foreløpig er det ikke mulig å skrive svarbrev fra Flyt. Dersom saken krever et svarbrev må dette produseres og sendes ut fra arkivsystemet. Øverst på sakssiden har du en overgangslenke, "Se sak i arkiv", som vil ta deg til riktig sak i arkivsystemet. 

Avslutte sak i FS

Når en godkjenningssak er avsluttet i Flyt, må den i tillegg settes til BEHANDLET i FS.

Arkivering av saksdokumenter

Når du har avsluttet en sak Flyt genereres en zip-fil nederst på sakssiden med alle dokumentene i saken; selve søknaden, vedlegg, meldinger med søker og deloppgaver. Disse dokumentene arkiveres enten automatisk dersom det finnes en integrasjon med arkivsystemet, eller de kan lastes ned fra denne sakssiden i Flyt og flyttes over til arkivet manuelt. Mer informasjon om dokumentene som genereres og hvordan arkivintegrasjonen fungerer finner du i kapittelet om arkivering.

Zip-fil med arkivdokumenter
Zip-fil med arkivdokumenter

 

Publisert 16. feb. 2018 14:51 - Sist endret 16. mars 2021 17:56