12. Sakssiden - meldinger med søker

Fra sakssiden i Flyt kan du som saksbehandler sende meldinger med den som har sendt inn saken. 

Sende melding til søker

Hvis du trenger å etterspørre dokumentasjon eller å få noe avklart i forbindelse med behandlingen av en sak, kan du sende en melding til søkeren. Meldingen sender du direkte fra sakssiden i Flyt, og søkeren kan lese og svare på meldingen i Studentweb. Søkeren får et varsel på e-post om at han eller hun har fått en ny melding fra deg. 

Opprette ny melding til søker
Opprette ny melding til søker


Meldingene vises som en dialog mellom deg og søker. Tråden av meldinger blir ikke brutt dersom en ny saksbehandler tar over saken, men det står alltid hvem som har sendt meldingen.

Meldingstråd

For en student ser meldingsdialogen slik ut i Studentweb:

 

Meldingsvisning fra Studentweb

 

 

Publisert 16. feb. 2018 14:51 - Sist endret 8. feb. 2019 14:20