8. Hovedsiden - saker og deloppgaver

Når du logger på Flyt, kommer du direkte til hovedsiden hvor du får oversikt over saker og deloppgaver du har ansvar for. 

Siden viser alle saker og deloppgaver som du er saksbehandler eller fagperson for. Du kan ikke se andre saker som tilhører det stedet du er ansatt på. 

Dersom du er en fordeler vil du i tillegg til å se saker og deloppgaver som du skal behandle også få opp to menypunkter du kan trykke på for å se ufordelte eller fordelte saker for det stedet du er ansatt på. 

På menyraden øverst vises opplysninger om deg som person, med den rollen du har i systemet, og innstillinger for språk. 

Oversikten over saker/deloppgaver viser følgende opplysninger:

Tittel på saken eller deloppgaven

Tittelen på en sak genereres automatisk ved overføring av søknaden/klagen til Flyt. Tittelen på godkjenningssaker inneholder informasjon om godkjenningsakstype og studieprogrammet studenten går på som søknaden gjelder for. Tittelen på klager på formelle feil ved eksamen inneholder informasjon om klagesakstype og emnet klagen gjelder

Tittelen på deloppgaver settes av saksbehandleren som oppretter deloppgaven, og vises under tittelen på saken den tilhører.

Status

En sak kan ha fire ulike statuser i Flyt: 

  • Ny: saken er enda ikke åpnet
  • Åpen: saken er under behandling
  • Avsluttet: saken er ferdig behandlet
  • Trukket: saken er trukket av søker/klager

Deloppgaver kan ha tre ulike statuser:

  •  Ny: deloppgaven er enda ikke åpnet
  • Åpen: deloppgaven er under behandling
  • Løst: deloppgaven er ferdig behandlet 

Frist

I denne kolonnen vises fristen fordeler eller sakseier har satt for når saken eller deloppgaven skal være ferdig behandlet. Det er ikke obligatorisk å sette en frist på saker, så kolonnen kan være tom. Fristen er uansett veiledende, og vil ikke sperre for at du som saksbehandler eller fagpersonen kan arbeide videre med saken eller deloppgaven. 

Nytt

Hvis det kommer nye vedlegg eller meldinger i en sak/deloppgave, vil det markeres her med et ikon. På den måten kan du raskt se om det er skjedd endringer i saken din. Nye vedlegg markeres med en binders og nye meldinger markeres med en konvolutt. 

I tillegg kan det ytterst til høyre dukke opp en varseltrekant. Dette varselet kommer når saken er eldre enn tre uker eller dersom det har skjedd noe galt med arkiveringen av saken. Dersom saken er eldre enn tre uker dukker det opp en oransje varseltrekant, og dersom det har skjedd feil ved arkiveringen dukker det opp en rød varseltrekant. En forklarende tekst dukker opp dersom du holder musepekeren over varseltrekanten. 

Sortering

Sakene/deloppgavene på siden er sortert etter frist, i stigende rekkefølge. Saker med status avsluttet eller trukket vil også vises på siden en periode, men disse sorteres etter alle nye eller åpne saker. 

Du kan endre sorteringen ved å trykke på kolonneoverskriftene. 

 

Publisert 16. feb. 2018 14:51 - Sist endret 8. feb. 2019 14:19