6. Varsler

Underveis i saksflyten får fordele, saksbehandlere, fagpersoner og søkere ulike varsler.

E-postvarsler

Flyt sender ut en rekke varsler til fordelere, saksbehandlere og fagpersoner underveis i saksflyten. Varselene sendes enten ut ved midnatt en gang daglig eller ved første tilgjengelige overføringsjobb etter at en hendelse har inntruffet. Overføringsjobbene går ca. hvert 10. minutt.  

For at en fordeler skal få varsel om nye saker til fordeling, må fordeleren være registrert på det/de stedene vedkommende skal få varsler om saker for. Mer informasjon om hvordan stedtilknytning for brukere i Flyt fungerer finner du i avsnittet om brukerroller og stedtilknytning. 

I tabellen under finner du oversikten over hvilke varsler som sendes ut og når de sendes. 

Mottaker Type Når
Fordeler

Saker til fordeling i Flyt

En gang daglig
Saksbehandler Tildeling av ny sak i Flyt Innen 10 min.
Saksbehandler Sak i Flyt har mottatt ettersending fra avsender Innen 10 min.
Saksbehandler Ny melding i sak i Flyt (fra student) Innen 10 min.
Saksbehandler Ny melding i deloppgave (fra deloppgaveeier) Innen 10 min.
Saksbehandler Saker i Flyt som er tre uker gamle En gang i uken
Saksbehandler Fristen for å behandle sak i Flyt forfaller snart En uke før forfall og tre dager før forfall
Saksbehandler Deloppgave i en sak i Flyt er løst Innen 10 min.
Deloppgaveeier Tildeling av ny deloppgave i Flyt Innen 10 min.
Deloppgaveeier Ny melding i deloppgave (fra sakseier) Innen 10 min.
Deloppgaveeier Fristen for å behandle deloppgave i Flyt forfaller snart En uke før forfall og tre dager før forfall
Student Ny melding fra saksbehandler Innen 10 min.

Varselsymboler i Flyt

Når du er inne i Flyt får du også opp ulike varselsymboler, som indikerer at det har skjedd noe nytt i saken eller deloppgaven din. 

 • Varseltrekanter
  Varseltrekantene kommer i to varianter, oransje og gule. Dersom du holder musepekeren over varseltrekanten får du opp en forklaring på hva varselet gjelder. 
  • En oransje varseltrekant inne på sakssiden eller deloppgavesiden indikerer at det har skjedd noe nytt, eksempelvis at du har fått en ny melding eller at et nytt vedlegg har blitt lagt til. 
  • En rød varseltrekant dukker opp på hovedsiden eller sakssiden dersom det har skjedd noe feil. Eksempelvis at det har skjedd noe feil i arkiveringen. 
 • Andre symboler
  Flyt viser også andre symboler ved siden av tittelen på saken eller deloppgaven på hovedsiden.
  • Konvoluttsymbolet indikerer at du har mottatt en ny melding i saken/deloppgaven.
  • Binderssymbolet indikerer at du har mottatt et nytt vedlegg i saken.
Publisert 3. okt. 2018 13:28 - Sist endret 20. aug. 2019 13:40