1. Om Flyt

Hva er Flyt?

Flyt er en webapplikasjon laget for å bedre den digitale saksflyten fra en sak blir opprettet og til den er avsluttet i arkivet. Applikasjonen skal forenkle kommunikasjonen mellom søker, saksbehandlere og fagpersoner som er tilknyttet en sak. Flyt gir støtte for raskere og mer oversiktlig saksbehandling, og sikrer at nødvendige dokumenter blir arkivert. 

Hva slags saker kan behandles i Flyt?

Første versjon av Flyt støtter saksbehandlingen av følgende saker fra FS:

  • Godkjenningssaker fra Godkjenningsmodulen
  • Klager på formelle feil ved eksamen fra Klagemodulen. 

Studenten oppretter selv søknaden eller klagen i Studentweb. Derfra opprettes saken i FS, og overføres videre til Flyt for behandling.  

I prinsippet kan alle typer søknader og klagesaker behandles i Flyt, og så saker fra andre kildesystemer enn FS. På sikt vil det derfor komme flere sakstyper, etter hvert som applikasjonen tas i bruk og nye søknads- og sakstyper blir lagt til Studentweb. Det er også mulig for saksbehandler å opprette en sak direkte fra FS-klienten og overføre denne til Flyt. 

Hvilke arkivsystemer er Flyt integrert mot?

Første versjon av Flyt er integrert mot arkivsystemet Public 360, som brukes av de fleste høgskoler og universiteter. De institusjonene som i dag bruker ePhorte jobber med anskaffelse av ny arkivkjerne. Når denne er på plass, vil Flyt integreres mot denne arkivkjernen. 

 

Publisert 16. feb. 2018 14:51 - Sist endret 1. okt. 2018 13:20