Flyt - saksflytsystem

Flyt er en webapplikasjon laget for å bedre den digitale saksflyten fra en sak opprettes og til den avsluttes i arkiv. Applikasjonen skal forenkle kommunikasjonen mellom søker, saksbehandlere og fagpersoner som er tilknyttet en sak.

Innledning og forberedelser

 1. Om Flyt
 2. Oppsett og innlogging
 3. Brukerroller og stedtilknytning

Hvordan Flyt fungerer

 1. Generell beskrivelse av saksflyten
 2. Arkivering
 3. Varsler
 4. Sletting av saker i Flyt

Saksbehandling

 1. Hovedsiden - saker og deloppgaver
 2. Fordele saker

 3. Fordelte saker

 4. Sakssiden - øverste del

 5. Sakssiden - meldinger med søker

 6. Sakssiden - deloppgaver

 7. Sakssiden - avslutte sak

Publisert 16. feb. 2018 14:51 - Sist endret 23. mai 2019 14:17