01 Studentsiden: Øvre del

Studentsiden - øvre del
Studentsiden øvre del

I øvre del av studentsiden vises nøkkelinformasjon om studenten. Her kan fagpersonen se bilde av studenten, samt relevante statuser.

Permisjon

Hvis studenten er i permisjon, vises studieprogrammet studenten har permisjon fra, prosent permisjon og perioden for permisjonen her.

Utveksling

Hvis studenten er på utveksling, vises studieprogrammet utvekslingen er knyttet til, oppholdstype angitt i utvekslingspersonbildet i FS, og utvekslingsperioden her. Det blir også spesifisert om det er snakk om innreisende eller utreisende utveksling.

Semesterregistrering

Her vises semesterregistreringsstatus for inneværende og forrige termin.

Tilgangsbegrensning

For å kunne se studentsiden for en student, må fagpersonen ha en eller flere roller som gir tilgang til studenten. Rollen må også være aktiv, det vil si at sluttdato for rollen ikke kan være passert. Følgende roller gir tilgang til studentsiden:

  • Rolle på studieprogram, kull eller klasse der studenten er aktiv innenfor gyldighetsperioden til rollen
  • Rolle på emne, undervisningsenhet, undervisningsaktivitet eller timeplan der studenten er aktiv innenfor gyldighetsperioden for rollen
  • Aktivt veiledningsforhold til studenten registrert i Student undervisning samlebilde underbilde Veiledning eller Veil.praksis, eller i Student samlebilde underbilde Veiledn.
  • Stedrolle på institusjonsnivå
  • Saksbehandlere kan se studentsiden for alle studenter. Kun saksbehandlere kan se studentsiden for inaktive studenter.
Publisert 5. des. 2016 15:39 - Sist endret 3. apr. 2018 07:04