03 Manuell oppmøteregistrering

Oppmøteregistering kan gjøres både manuelt, ved at fagpersonen registrerer studentene som har møtt frem til undervisningen, eller ved hjelp av kortleser. For å registrere oppmøte manuelt velger fagpersonen først riktig undervisningsaktivitet fra timeplanlista. Hvis aktiviteten er en fellesaktivitet, hentes alle studenter som har undervisningsopptak til emnet. Hvis aktiviteten er et undervisningsparti, hentes studenter som er plassert på det aktuelle partiet. 

Oppmøtesiden
Oppmøtesiden

For å sikkert kunne identifisere enkeltstudenter kan det være nødvendig å se studentenes fødselsdato. Fødselsdato vises fram ved av krysse av for "Vis studentenes fødselsdato". Fødselsdatoen vises da under studentens navn.

Vis fødselsdatoSkriv inn bildetekst her...
Vis fødselsdato

Registrere oppmøte

Oppmøtet registrerer du ved å trykke på boksen med studentens navn. Studenter med registrert oppmøte er markert med grønn hake og grønn bakgrunnsfarge på boksen.

Registrert oppmøte
Registrert oppmøte

Registrere flere studenter på én gang

For å registrere flere studenter på én gang, huk av i boksen Velg alle for å markere alle studentene på lista. Du kan så velge bort enkeltstudenter om ønskelig, før du klikker på knappen Registrer oppmøte.

Velg alle
Velg alle

Legge inn en merknad

Det er mulig å legge inn en merknad på oppmøtet ved å klikke på det grønne krysset i boksen. MERK: Denne merknaden blir synlig for studenten i Studentweb.

Merknad
Merknad

Slette registrert oppmøte

Dersom du av en grunn må fjerne oppmøtet på en student gjøres dette ved å trykke på boksen igjen. Før oppmøtet blir avregistrert, må du legge inn en merknad som en forklaring til studenten om hvorfor du slettet oppmøtet. Når du har lagret merknaden, blir boksen grå, og oppmøtet blir avregistrert. Studenten vil få et varsel på e-post om at oppmøtet er avregistrert.

Legge til en ekstra student

Av og til kan du ha behov for å registrere en student som oppmøtt selv om hun ikke er plassert på undervisningspartiet du registrerer oppmøte for, for eksempel hvis studenten har møtt opp på feil parti, men likevel skal få oppmøtet godkjent. Hvis du klikker på lenken "Legg til student", kan du søke blant alle studenter som har undervisningsopptak til emnet.

Det er mulig å søke på navn, studentummer og fødselsdato på formåt DD.MM.ÅÅÅÅ. Hvis du søker på navn må du søke på enten fornavn eller etternavn, da søk på fullt navn ikke vil gi treff.

Legg til student
Legg til student

Klikk på knappen "Registrer oppmøte" for å registrere studenten som møtt. Du må legge inn en merknad før oppmøtet blir registrert. Den nye studenten legger seg nederst i studentlista.

På fellesaktiviteter vises ikke lenken "Legg til student", siden lista allerede omfatter alle undervisningsmeldte studenter på emnet.

Publisert 5. feb. 2017 23:58 - Sist endret 12. mai 2020 12:04