03 Oversikt over aktiviteter du kan godkjenne

Klikk på Godkjenning av oblig. aktiviteter i toppmenyen for å komme til oversikten over alle obligatoriske aktiviteter. Her får fagpersonen oversikt over alle aktiviteter de har tilgang til å godkjenne, både aktive, fremtidige og avsluttede. I utgangspunktet vises alle oppdrag i den terminen som er aktiv nå, men fagpersonen kan velge en annen termin dersom ønskelig. Det er kun oligatoriske aktiviteter  der Fagpersonweb er angitt som sensursystem på vurderingsenheten, som er synlige her.

Oversikt over obligatoriske aktiviteter du kan godkjenne

 

Publisert 12. aug. 2017 09:30 - Sist endret 14. aug. 2017 12:36