01 Forsiden

På forsiden får fagpersonene se de opplysningene som er mest relevante akkurat nå.

Forsiden
Forsiden

Siden har fem seksjoner:

Varsler

Dersom sensurmodulen er aktivert, vises her varsler for aktive sensuroppdrag og forespørsler om begrunnelse. For mer informasjon:

I dag

Viser dagens undervisning for fagpersonen. For at noe skal vises her, må rollen til fagpersonen ha "J" for undervisning, og det må finnes timeplaner for i dag enten i FS eller hentet inn fra TP. Lenken på emnenavnet fører til emnesiden for det aktuelle emnet. Hvis det er lagt inn en URL på undervisningsaktiviteten i Undervisningsaktivitet samlebilde blir det lenket til denne. Fagpersonen får også opp en lenke til oppmøteregistrering for dagens dato.

Mine emner

Her vises alle aktive emner for fagpersonen i inneværende termin. For at et emne skal vises her, må det finnes minst én undervisningenhet for inneværende termin. Dersom mer enn én termin er aktiv samtidig (for eksempel hvis sommerterminen overlapper med høstterminen), vises emner fra alle de aktive terminene. Også her fører lenken på emnenavnet til emnesiden for emnet, og til den URLen som er angitt på undervisningsaktiviteten hvis den finnes. Fagpersonen for også opp lenker til oppmøteregistrering for inneværende uke.

Dersom fagpersonen har tilgang til mer enn fem undervisningsaktiviteter for et gitt emne, vises de fem første, men fagpersonen kan klikke på lenken Vis alle aktiviteter for å se de resterende.

Mine studieprogrammer

Her vises alle studieprogrammer der fagpersonen har en aktiv rolle i inneværende termin, med lenke til studieprogramsiden for studieprogrammet. Kull- og klasseroller vises også her, med angivelse av hvilket kull eller hvilken klasse det gjelder.

Mine kurs

Her vises etter- og videreutdanningskurs som fagpersonen har en rolle på. Hvis rollen er på selve kurset, vises også alle kursaktiviteter for dette kurset. Hvis rollen er på en kursaktivitet, vises bare kursaktivitet, vises bare fagpersonens egne kursaktiviteter. Lenken på kursnavnet fører til den URLen som er angitt på kurset i Etterutdanningskurs samlebilde.

Publisert 29. nov. 2016 10:39 - Sist endret 15. juni 2018 10:29