05 Emnesiden: fanen Vurdering

Fanen vurdering
Fanen vurdering

I denne fanen vises informasjon om vurderingskombinasjoner og vurderingsenheter for emnet. I utgangspunktet vises kun det som er aktivt i inneværende termin, men både historiske data og data for terminer fremover i tid kan finnes ved å velge termin i filteret.

Fanen viser den hierarkiske oppbyggingen av vurderingskombinasjonene på emnet, samt vurderingsordning og vurderingskombinasjonstype der det er angitt. Hvis du velger Skjul deltaljer i filterboksen, vises bare vurderingskombinasjonshierarkiet.

For vurderingsenheter vises vurderingsstatus, oppmeldingsstart og oppmeldingsfrist, eksamensdato- eller periode, eksamenstid- og sted, tidspunkt for utlevering av oppgave og innleveringsfrist, varighet, sensurfrist, kunngjøringsdato og klagefrist, dersom disse er angitt. Hvis eksamenen har individuelt oppmøtetidspunkt, vises det som en merknad ved siden av eksamensdato.

Oppstart og varighet angitt på rommet vises under romnavn. Hvis det er angitt URL på rom og/eller bygning for eksamensstedet i FS, vises disse som en lenke.

I fanen vises også de målformer/språk som er representert blant studentene som er oppmeldt til vurderingsenheten. Språk hentes fra vurderingsmeldingen dersom studenten har valgt et språk ved oppmelding til eksamen, ellers hentes det fra feltet Skal tilskrives på i bildet Person / Student, som er det språket studenten har valgt i Studentweb ved semesterregistrering.

Hvis det er angitt på vurderingsenheten eller vurderingskombinasjonen at eksamen og/eller sensur skal foregå i et digitalt eksamens/sensursystem, vises dette også her.

Via lenken Vis protokoll, kan fagpersoner som har tilgang til det, hente opp protokollen fra gjennomførte eksamener:

Vis protokoll
Vis protokoll

Hvis modulegenskapen VISKAR er satt til J, vises karakterer i protokollen. Hvis ikke, vises kun Bestått eller Ikke bestått.

Modulegenskap VISKAR
Modulegenskap VISKAR

Tilgangskontroll

Alle som har tilgang til Fagpersonweb, kan se denne fanen. Lenken Vis protokoll er tilgangsbegrenset både med roller og modulvalg

Modulvalg

Modulegenskap VISPROTOK
Modulegenskap VISPROTOK

Hvis modulegenskapen VISPROTOK i modul EMNE er satt inaktiv, vises ikke lenken Vis protokoll for noen.

Roller

Forutsatt at modulegenskap VISPROTOK er aktiv:

  • Fagpersoner med rolle på emnet, et studieprogram knyttet til emnet, eller med stedrolle på institusjonsnivå, kan se lenken Vis protokoll.
  • Fagpersoner med studieprogramrolle kan kun se sine egne studenter i protokollen.
Publisert 5. des. 2016 15:43 - Sist endret 13. okt. 2017 16:42