01 Saksbehandler kan logge på som en bruker

Når en saksbehandler med riktige tilganger har logget seg på, skal hun ha mulighet til å logge seg inn som en bestemt deltaker. Saksbehandleren må være registrert som FS-bruker med tilgangsnivå FS_ETTERUTD1 for å kunne logge seg på som en annen deltaker.

EVUweb - velg "Logg inn som deltaker" på brukermenyen for å logge inn som en bestemt deltaker

Popup som vises når saksbehandler velger å logge seg på med skriverettigheter

For å logge på som en deltaker, må du oppgi deltakernummer. For å logge på som bedriftsbruker, må du oppgi personløpenummer til bedriftsbrukeren.

Saksbehandlere som har rollen FS_EVUWEB, kan velge å logge på med skriverettigheter. Dette er praktisk ved testing av nye versjoner i demobasene, men det bør utvises forsiktighet med å logge på med skriverettigheter i produksjonsbasene. Endringer som utføres av en saksbehandler "på vegne av" en bruker, blir logget av Unit med ID for saksbehandler.

Det er mulig for saksbehandler å logge på som bruker med en direkte-lenke

For deltakere gjøres dette ved å legge til '?deltakernummer=[deltakernummeret til deltakeren du vil logge inn som]' etter nettadressen til EVUweb. For bedriftsbrukere gjør du det ved å legge '?bedriftsbruker=[personløpenummeret til bedriftsbrukeren du vil logge inn som]'

Det er lett for saksbehandler å se hvilken bruker hun er logget inn som

Plassering av banner som viser hvilken deltaker saksbehandler er logget inn som

Når saksbehandler er logget inn som en deltaker, vises det et banner på toppen av siden der det er oppgitt hvilken deltaker det er snakk om. Her vises også et varsel dersom saksbehandler har logget seg inn med skriverettigheter.

Publisert 17. aug. 2018 09:06 - Sist endret 23. okt. 2019 09:33