01 Profil

På denne siden får deltakeren oversikt over alle sine sentrale personopplysninger. Her kan hun få innsyn i hvilke personopplysninger institusjonen har registrert om henne, og hun kan redigere blant annet kontaktinformasjon.

Informasjonen på siden er gruppert på forskjellige kort. 

Grunnleggende informasjon

Feltnavn Beskrivelse

Navn

Deltakerens fulle navn. Ikke redigerbart.
Fødselsdato Deltakerens fødselsdato. Ikke redigerbart, men kan legges til hvis den mangler.
Kjønn Deltakerens kjønn. Ikke redigerbart.

Annet

Her plasseres informasjon som ikke passer i de andre kategoriene.

Feltnavn Beskrivelse

Statsborgerskap

Deltakerens statsborgerskap. Ikke redigerbart, men kan legges til hvis det mangler.
Målform Deltakerens tilskrivingsspråk

Telefonnumre

Feltnavn Beskrivelse
Mobiltelefon Deltakerens mobiltelefon. Blir synkronisert mot Kontakt- og reservasjonsregisteret. Obligatorisk hvis brukeren har minst én søknad.
Arbeidstelefon Mulighet for å legge til arbeidtelefon. Skal være frivillig.

E-post

Feltnavn Beskrivelse
E-post Deltakerens private e-postadresse. Blir synkronisert mot Kontakt- og reservasjonsregisteret. Obligatorisk dersom brukeren har minst én søknad.

Adresser

Land vil være forhåndsvalgt til Norge. Oppgir du postnummer, blir poststed hentet frem automatisk. Velger du et annet land enn Norge, blir du bedt om å oppgi postadresse i stedet for postnummer.

Feltnavn Beskrivelse

Navn

Deltakerens fulle navn.
Hjemstedsadresse Deltakerens hjemstedsadresse
Arbeidsadresse Deltakerens arbeidsadresse. Her skal første linje være navn på arbeidsgiver.

E-post og mobilnummer er sperret for oppdatering hvis de er hentet fra Kontakt, og reservasjonsregisteret

Skjermbilde fra EVUweb som viser hvordan siden fremstår når mobilnummer og e-post er hentet fra Kontakt- og reservasjonsregisteret

Dersom vi har hentet e-post og/eller mobilnummer fra Kontakt- og reservasjonsregisteret, vil de være sperret for redigering, og markert med et spørsmålstegnikon. Dersom søkeren trykker på dette ikonet, får hun en popup med lenke til den siden hos Difi der hun kan endre opplysningene sine direkte. Hun får da også mulighet til å laste inn informasjon fra Kontakt- og reservasjonsregisteret på nytt etter at denne er endret.

E-post og mobilnummer er obligatorisk hvis det finnes søknader

Dersom søkeren har minst én søknad som er synlig i EVUweb, vil det ikke være mulig å slette mobilnummer eller e-postadresse, og det vises et varsel på profilsiden hvis det mangler.

Publisert 11. mai 2018 15:31 - Sist endret 9. okt. 2019 14:11