01 Profil

På denne siden får deltakeren oversikt over alle sine sentrale personopplysninger. Her kan hun få innsyn i hvilke personopplysninger institusjonen har registrert om henne, og hun kan redigere blant annet kontaktinformasjon.

Skjermbilde fra EVUWeb - Profil

Informasjonen på siden er gruppert på forskjellige kort:

Grunnleggende informasjon

Feltnavn Beskrivelse

Navn

Deltakerens fulle navn. Ikke redigerbart.
Fødselsdato Deltakerens fødselsdato. Ikke redigerbart, men kan legges til hvis den mangler.
Kjønn Deltakerens kjønn. Ikke redigerbart.

Annet

Her plasseres informasjon som ikke passer i de andre kategoriene.

Feltnavn Beskrivelse

Statsborgerskap

Deltakerens statsborgerskap. Ikke redigerbart, men kan legges til hvis det mangler.
Målform Deltakerens tilskrivingsspråk

Telefonnumre

Feltnavn Beskrivelse
Mobiltelefon Deltakerens mobiltelefon. Blir synkronisert mot Kontakt- og reservasjonsregisteret. Obligatorisk hvis brukeren har minst én søknad.
Arbeidstelefon Mulighet for å legge til arbeidtelefon. Skal være frivillig.

E-post

Feltnavn Beskrivelse
Privat epost Deltakerens private e-postadresse. Blir synkronisert mot Kontakt- og reservasjonsregisteret. Obligatorisk dersom brukeren har minst én søknad.
Arbeidsepost Deltakerens arbeidsepostadresse. Blir ikke synkronisert mot Kontakt- og reservasjonsregisteret.

Adresser

Land vil være forhåndsvalgt til Norge. Oppgir du postnummer, blir poststed hentet frem automatisk. Velger du et annet land enn Norge, blir du bedt om å oppgi postadresse i stedet for postnummer.

Feltnavn Beskrivelse

Navn

Deltakerens fulle navn.
Hjemstedsadresse Deltakerens hjemstedsadresse
Arbeidsadresse Deltakerens arbeidsadresse. Her skal første linje være navn på arbeidsgiver.

Data som er hentet fra Folkeregisteret eller kontakt- og reservasjonsregisteret, er sperret for redigering

Dersom vi har hentet e-post og/eller mobilnummer fra Kontakt- og reservasjonsregisteret, vil de være sperret for redigering. Dersom søkeren trykker blyanten ved siden av disse feltene, får hun en popup med lenke til den siden hos Difi der hun kan endre opplysningene sine direkte. Hun får da også mulighet til å laste inn informasjon fra Kontakt- og reservasjonsregisteret på nytt etter at denne er endret.

Skjermbilde fra EVUweb som viser hvordan siden fremstår når mobilnummer og e-post er hentet fra Kontakt- og reservasjonsregisteret

Tilsvarende gjelder for navn, statsborgerskap og hjemstedsadresse som er hentet fra Folkeregisteret:

Popup med teksten "Vi har hentet din adresse fra folkeregisteret". Knapp for å hente på nytt.

Brukere som er innlogget med ID-porten, kan bruke knappen Hent på nytt for å oppdatere med siste endringer.

E-post og mobilnummer er obligatorisk hvis det finnes søknader

Dersom søkeren har minst én søknad som er synlig i EVUweb, vil det ikke være mulig å slette mobilnummer eller e-postadresse, og det vises et varsel på profilsiden hvis det mangler.

Hjemstedsadresse er obligatorisk for brukere uten norsk fødselsnummer som skal ta eksamen

Brukere som ikke har norsk fødselsnummer, og som har registrert seg på et kurs med automatisk oppmelding til eksamen, eller som har takket ja til eksamen hvis det er frivillig, må oppgi hjemstedsadresse. Dette er for at institusjonen skal kunne bestille SNR-nummer for å opprette dem som studenter.

Publisert 11. mai 2018 15:31 - Sist endret 2. apr. 2020 16:49