03 Meldingsarkiv

I meldingsarkivet kan søkeren se dokumenter, e-poster og SMSer hun har mottatt fra institusjonen. Her kan dokumentene lastes ned.

Skjermbilde fra EVUweb somv viser mottatte dokumenter, e-poster og SMSer

Det er mulig å åpne og se innholdet i e-poster og SMSer direkte i applikasjonen:

Skjermbilde fra EVUweb: Åpen e-post

Meldingsarkivet viser kun dokumenter og meldinger der Publiser = J i bildet Dokumentarkiv i FS-klienten.

Publisert 15. feb. 2019 13:41 - Sist endret 3. feb. 2020 10:02