03 Meldinger / mottatte dokumenter (ca. versjon 3.2)

Det kan være behov for å vise fram dokumenter, e-poster og SMSer som institusjonen har sendt til søkeren. Vi har skissert to alternative løsninger.

1. Enkel løsning med fremvisning av dokumenter

En enkel implementasjon kan være tilsvarende dokumentarkiv-bildet i FS-klienten. Her vises mottatte dokumenter på samme side som opplastede dokumenter, men bak en egen fane. SMS, e-post og dokumenter (brev) vises om hverandre. Ved å klikke på en e-post eller SMS, åpnes en popup-boks med innholdet.

2. Avansert implementasjon med meldingsfunksjonalitet

Alternativt kan vi behandle mottatte dokumenter, e-poster og SMSer som meldinger. Da kan vi varsle brukeren i grensesnittet dersom det har kommet inn noe nytt, og vi kan holde oversikt over hvorvidt meldingen er lest av brukeren.

Publisert 15. feb. 2019 13:41 - Sist endret 21. juni 2019 10:53