02 Dokumentasjon

På denne siden får brukeren tilgang til dokumentasjon som er tilgjengelig i EVUweb, og som brukeren kan knytte til en søknad ved påmelding. Siden er delt opp i forskjellige seksjoner for forskjellige typer dokumentasjon.

Generell studiekompetanse

Under denne fanen vises følgende informasjon:

  • Informasjon om hvorvidt søkeren har godkjent GSK
  • Hvis søkeren ikke har godkjent GSK, liste over eventuelle vitnemål som er innhentet fra NVB (viser vitnemålsnummer, navn på skole og dato, men ikke innholdet i selve vitnemålet)
  • Eventuelle opplastede dokumenter med dokumenttype GSKDOK

Opplastede dokumenter kan slettes hvis de ikke er knyttet til en søknad i etterutdanningsmodulen, godkjenningsmodulen eller opptaksmodulen i FS, og ikke er sperret mot sletting i FS.

Eksempler:

EVUweb - dokumentasjon: Bruker med godkjent GSK

Bruker uten GSK, med NVB-vitnemål og ett opplastet dokument

 

Høyere utdanning

Her vises alle opplastede dokumenter med dokumenttype KARVIT

EVUweb - dokumentasjon - høyere utdanning, viser liste over dokumenter knyttet til høyere utdanning

Opplastede dokumenter kan slettes hvis de ikke er knyttet til en søknad i etterutdanningsmodulen, godkjenningsmodulen eller opptaksmodulen i FS, og ikke er sperret mot sletting i FS.

Arbeidserfaring

Her vises arbeidserfaring som er registrert i forbindelse med søknader i EVUweb, med mulighet til å laste ned dokumenter som er lagt ved.

EVUweb - dokumentasjon - Arbeidserfaring, viser tidligere registrert arbeidserfaring for brukeren

Det er ikke mulig å slette arbeidserfaring fra denne siden, det kan kun gjøres i forbindelse med søknadsregistrering.

Annet

Opplastede dokumenter med andre dokumenttyper enn GSKDOK og KARVIT vises her.

EVUweb - dokumentasjon - andre dokumenter

Opplastede dokumenter kan slettes hvis de ikke er knyttet til en søknad i etterutdanningsmodulen, godkjenningsmodulen eller opptaksmodulen i FS, og ikke er sperret mot sletting i FS.

Publisert 11. mai 2018 15:31 - Sist endret 10. feb. 2020 09:46